I Amnesty International er vi nu begyndt at sætte fokus på de ubestridelige problemer med diskrimination, som romaer er udsat for. I Slovakiet er det f.eks. praksis at sende roma-børn i specialklasser. Resultatet er en reel segregering mellem romaer og andre slovakker, en slags “uformaliseret apartheid”. Den lille film ovenfor handler om dette problem. I andre lande i Europa er der andre, tilsvarende problemer med diskrimination af romaer.

Jyllands-Posten har en blog, hvor Thomas V. Lytken Larsen og Jeppe Fogtmann, der begge er medarbejdere ved Center for Positiv Integration skriver om en anden tilgang til integration af mennesker fra etniske mindretal. De seneste to indlæg har handlet om romaer og om Roskilde-festivalens aktiviteter i denne forbindelse. Responsen fra læserside har været en lang række meget hadefulde kommentarer, som jeg ikke har lyst til at gengive her i al deres negative primitivitet. For nylig har jeg skrevet om hadet på nettet, og det er ikke klart for mig, hvor repræsentative de pågældende udsagn er. Men der er tilsyneladende et latent had til romaer derude, også i Danmark. Derfor er jeg lidt bekymret for, hvordan vores arbejde i Amnesty vil blive modtaget.

De fleste ved, at Europas jøder gennem århundreder har været udsat for diskrimination og forfølgelse. Ikke mange ved, at også romaer blev systematisk forfulgt under nazismen og at flere hundrede tusinde romaer blev ofte for Holocaust på helt samme måde som jøderne. Det gør de hadefulde kommentarer om romaer i vore dages Danmark desto mere bekymrende.

Især (men ikke kun) Ekstra Bladet har et lidt påfaldende fokus på kriminelle romaer og insisterer her på at bruge benævnelsen “sigøjnere” om dem. Et nyligt eksempel er en artikel om en rumænsk roma-dreng, der er sigtet for en række mindre røverier. Et andet eksempel er en række artikler i Ekstra Bladet om en familie af kroatiske romaer, der tilsyneladende begår systematisk kriminalitet og socialt bedrageri. Også her bruges konsekvent betegnelsen “sigøjnere” – et udtryk, der i bedste fald er så forældet som “muhammedanere”, et ord som efterhånden ikke engang Mogens Camre bruger om muslimer.

Ovenstående er stort set det eneste, man ser til romaer i medierne, og min fornemmelse er, at romaer først og fremmest bliver fremstillet som en lidt ynkelig, men samtidig upålidelig folkegruppe, en form for indbegreb af de “farlige, fattige østeuropæere”.

Jeg ved naturligvis, at der findes romaer, der begår kriminalitet, og at etnisk baggrund selvfølgelig ikke er en undskyldning for at begå kriminalitet. Det er forkert at stjæle eller true andre mennesker. Men jeg ved også, at der er en del romaer i Danmark, der ikke ønsker at stå frem som romaer. Mange romaer i Danmark kommer fra det tidligere Jugoslavien og kalder sig kun ved deres nationalitet, dvs. betegner sig alene som bosniere, makedonere osv. trods at de også er romaer. En grund til denne skyggetilværelse er netop de negative stereotyper, som lever om romaer.

Den kriminalitet, som Ekstra Bladet beretter om hos romaer – mindre røverier, socialt bedrageri o.lign. – er netop den form for kriminalitet, der er et typisk resultat af sociale uligheder. Romaerne har været udgrænset og forfulgt i århundreder og er derfor i uforholdsmæssigt stort omfang endt som de fattigste af Europas fattige. Et stop for diskriminationen af Europas romaer, både i lovgivning og i praksis, er en nødvendig forudsætning for at problemer med kriminalitet hos grupper af romaer kan bringes til ophør. En af de mange forudsætninger for at få standset diskriminationen i praksis er så, at der bliver tegnet et langt mere nuanceret billede af romaer i medierne. Der er nemlig også romaer, der er rengøringsassistenter, faglærte arbejdere, kontorpersonale, studerende, gymnasielærere osv. Faktisk er det langt størsteparten, der lever sådanne almindelige liv herhjemme. Det må da være en opgave for Ekstra Bladet at afdække?