Den seneste tids  ordvekslinger i medierne mellem professor Marlene Wind og politikere fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti har ført til en række diskussioner herhjemme. For mig at se er hele sagen symptomatisk for hvordan der efterhånden bliver talt om politiske emner i Danmark.

(Et helt andet spørgsmål er beslutningen om grænsekontrol, men den problemstilling vil jeg ikke forholde mig til her.)

Først og fremmest er der mange, der tager fat i spørgsmålet: Hvornår bliver ytringsfriheden overtrådt?

Det er som om, den politiske diskurs i Danmark (men ikke kun her) er blevet besat af dette spørgsmål. Bestemt er der tale om et vigtigt spørgsmål, men diskussionerne er underligt ukvalificerede, synes jeg.

Bestemmelser om retten til frit at ytre sin mening er typisk blevet indført i forfatninger og internationale konventioner efter at der har været store problemer med at overholde denne ret. For mig at se skal ytringsfriheden derfor stå sin prøve, når magthavere (økonomiske, politiske eller religiøse) bliver udfordret. Igennem tiderne har magthavere langet ud efter dem, der kritiserede dem. Her benytter de sig ikke af ytringsfriheden – de benytter sig af muligheden for at udøve deres magt.

Marlene Wind bruger sin ytringsfrihed til at kritisere magthavernes beslutninger. Søren Pind, Pia Kjærsgaard m.fl. tager til genmæle. Det har de selvfølgelig også ret til.

Jeg finder det bekymrende, at politikere sætter spørgsmålstegn ved den faglige kompetence hos Marlene Wind. Dette minder om de udfald mod “eksperter og smagsdommere”, der fandt sted fra regeringens side efter valget i 2001. Marlene Winds holdninger er i sagens natur ikke uden holdning, tværtimod. Intet udsagn om politiske spørgsmål kan være uden holdning.

Men jeg er også bekymret over kvaliteten af ytringerne fra begge parter. Marlene Wind taler om “valgflæsk” og “den indre svinehund”. Pia Kjærsgaard siger, at Marlene Wind er “færdig”, og Søren Pind finder på et øgenavn. Et sådant ordvalg hører ikke hjemme i en politisk diskussion som denne.