Inden jeg får ry som den sure blogger der bare kritiserer løs, kommer her endnu et citat fra Slavoj Žižeks essay, nemlig de afrundende bemærkninger. Dem vil jeg gerne gøre til mine i al deres snørklethed.

Det meste af tiden fungerer Europa blot som regulator for den globale kapitalistiske udvikling, mens det undertiden også flirter med det konservative forsvar for sine traditioner. Begge disse veje fører ud i glemsel og til Europas marginalisering.

Den eneste vej ud af dette invaliderende dødvande vil være, at Europa genopliver sin arv for radikal og universel frigørelse. Opgaven er at bevæge sig ud over den rene tolerance over for andre og over i en positiv emancipatorisk Leitkultur, der kan oppebære en autentisk sameksistens med opblanding af mange forskellige kulturer.

Vi må engagere os i denne forestående kamp om fremtidens Leitkultur. Vis ikke blot respekt for andre og tilbyd dem derpå en fælles kamp. For i dag er vi fælles om vore problemer.

Eller som jeg ville sige det: Der er en masse store problemer i dag med økonomisk krise, arbejdsløshed, hjemløshed, fattigdom, global opvarmning, begrænsede resurser, hungersnød osv. Det er vores fælles problemer og derfor skal vi løse dem sammen; vi skal kæmpe sammen i stedet for at bekæmpe hinanden.