I disse dage kan vi læse om, hvor skidt det står til med aktiekurserne. De mange handler med værdier, der i stort omfang er fiktive, er en hovedårsag til den økonomiske krise. Denne krise er ekstra kritisk i en situation, hvor der er enorme udfordringer globalt med især klimaforandringerne. Hvor skal pengene komme fra, hvis vi skal kunne gøre noget?

En rapport fra EU-kommissionen anslår at en skat på 0,1 procent på handel med værdipapirer, sammen med en afgift på 0,01 procent på handel med derivater kunne indbringe mellem 31 og 50 milliarder euro årligt. Denne skat kaldes en Tobin-skat efter den amerikanske økonom James Tobin; den ville på én og samme tid gøre det muligt at gøre mere mod klimaændringerne og de sociale og økonomiske uligheder og være med til at forebygge risikable finansielle transaktioner.

Men bliver dette til noget? Næppe. Alle 27 medlemslande i EU skal være enige om at indføre den, og bl.a. Storbritannien er imod. Til gengæld gav Angela Merkel og Nicolas Sarkozy i et topmøde i Paris i denne uge udtryk for at en sådan skat på finansielle transaktioner kunne være nødvendig. Hverken Merkel eller Sarkozy kan siges at være socialister.

Jeg synes, arbejdet for en Tobin-skat og andre politiske tiltag mod spekulation og mod ulighed bør være et emne også i den hjemlige politiske debat. Hvad vil den siddende danske regering og den siddende danske opposition sige?

Læs mere om Tobin-skatten på http://robinhoodtax.org.

(Visited 224 times, 1 visits today)