Det er interessant at se gamle dages forudsigelser om fremtiden. Nogle af dem er helt i skoven, andre er lige på kornet – og så er der altid sket en masse, ingen havde forventet. Fra min barndom kan jeg huske det jubilæumsnummer, der udkom da Aalborg Stiftstidende fyldte 200 år den 2. januar 1967 og især husker jeg en artikel om Nordjylland år 2000. I mange år ledte jeg forgæves efter denne artikel fra min morfars gemmer; meget blev spredt rundt om i Danmark ved fordelingen af arven, da min morfar og siden min mormor gik bort. Men tidligt i år fandt jeg et gammelt eksemplar af jubilæumsnummeret ved Læsehesten i Reberbansgade – og jeg slog straks op på artiklen for at se, hvordan vi havde det for 11 år siden.

Artiklen af Agner Ahm er skrevet på baggrund af samtaler med arkitekterne Jens Johansen og Stefan Ott, der arbejdede med den nordjyske regionsplan. Bemærk i øvrigt, at avisen 19 år efter retskrivningsreformen i 1948 stædigt holdt fast i at skrive “aa” i stedet for “å”!

Billedet ovenfor afspejler en af de forudsigelser, der slet ikke kom til at holde stik:

Helikopterens store betydning paa de korte afstande blev først rigtigt erkendt efter Vietnam-krigens udvikling og billiggørelse af dette praktiske trafikmiddel.

Til gengæld er der en slags forudsigelse af GPS-navigering (omend den selvkørende bil endnu ikke findes):

Vore forældre ville næppe have troet deres egne øjne, naar vi ved overgangen til den stærkt trafikerede bymidte taster vort bestemmelsessted ind paa automatic-indlægget i bilen og overlader det store centrale computeranlæg at finde den letteste vej til nærmeste parkeringsplads, mens vi selv læner os tilbage i sædet og slapper af.

Billedet ovenfor viser Aalborgs bymidte; at dømme efter Budolfi kirke og den vinkel, den er vist fra er vi nok nede ved Vesterbro et stykke efter Cimbrertyren.

Datakommunikation, Internettets fremkomst og hele den digitale revolution kunne Agner Ahm og de to arkitekter ikke forudse – omend bilerne vel må have haft en måde at kommunikere med “det store centrale computeranlæg” på! Farve-tv og kommunikationssatellitter er stadig nye og spændende fænomener i 1967, og det præger forudsigelsernes art.

De første interne TV-anlæg imponerede alle. De kunne sende billeder fra rum til rum over korte afstande. TV-telefonen, som i dag sender baade billede og lyd via telekommunikationssatellitter, er blot et naturligt led i hverdagen.

Foruden at hjælpe os paa telekommunikationsfeltet har elektronerne givet os mulighed for at lægge alt rutinemæssigt beregningsarbejde over paa de elektroniske databehandlingsmaskiner. At de ogsaa vakte ængstelsen, da de kom frem, nævnes kun for en ordens skyld.

Endelig denne forudsigelse, som den 3-årige udgave af mig nok ikke helt ville have forstået rækkevidden af:

Det nordjyske universitet, som gennem den sidste snes aar er vokset til 10.000 studerende – omtrent som det daværende Nørresundbys samlede indbyggertal – fik en næsten endnu voldsommere vækst, end dets forkæmpere havde tænkt sig, da grundlaget blev skabt gennem den særlige økonomiuddannelse for ingeniører og med den kliniske lægeskole for de medicinske studerende.

At så netop disse to uddannelsesretninger er blandt dem, der er kommet til efter 2000, vil jeg se stort på her.

Hvorfor rammer artiklens forudsigelser så plet en hel del gange? Svaret er formodentlig mere banalt, end vi ofte tænker over. Mange forudsigelser er nemlig udtryk for ønsker, og det er derfor også disse ønsker, der præger den udvikling, der følger. Et godt eksempel er forudsigelsen om helikopterne som trafikmiddel. Den bunder i forventningen om USAs sejr i Vietnam (eller ønsket; mange dengang holdt faktisk med USA) og er et eksempel på en forudsigelse, der slog fejl, fordi forventningen slog fejl.

(Visited 186 times, 1 visits today)