Kategorier
Blog Den akademiske biks

Flere stikkontakter i auditorierne!

Nu må jeg nok hellere skrive noget om kvalitet i uddannelserne. I forgårs holdt jeg et oplæg for Danske Studerendes Fællesråd om dette emne, og det blev forbavsende vel modtaget.

Mit udgangspunkt var dette:

For få år siden opstod der en forening på Aalborg Universitet, der ville udfordre den dominerende studenterorganisation, Studentersamfundet, og specielt udfordre på et erklæret socialistisk grundlag. Det lød som noget fra dengang først i 1970’erne, så jeg spekulerede på hvad man dog havde som krav. Og hvad var så et af de vigtigste krav, denne nye socialistiske studenterorganisation stillede?

Såmænd at der skulle være flere stikkontakter i auditorierne, så alle studerende kunne have deres bærbare computere tændt under forelæsningerne. Det var her, jeg kunne se, hvordan et nyt studenteroprør fes ud, længe inden det kunne starte. Et andet krav fra den socialistiske studenterorganisation var forresten, at lærebøgerne skulle være “politisk neutrale”. Det lyder heller ikke som et krav, der ville være blevet fremsat for 40 år siden. Men lad os nu lade det ligge. For at ingen skal tro, at jeg er specielt ude med riven efter socialistiske organisationer, vil jeg nævne, at Venstres Ungdom i Aalborg i ramme alvor har udtalt, at de vil have at ”de bedste undervisere i højere grad blev benyttet til undervisning og de bedste forskere i højere grad blev benyttet til forskning.

Hvis jeg skal være rigtig nederdrægtig, vil jeg hævde, at mange krav fra studenterpolitisk side i vore dage enten hæfter sig ved forhold, der formodentlig ikke er af betydning overhovedet (den med stikkontakterne), eller har en i bedste fald misforstået analyse af universitetsverdenen (at forskning og undervisning skal betragtes som separate fænomener).

Jeg så gerne, at der var en mere reflekteret tilgang til diskussionerne af kvalitet i uddannelserne. Det har jeg skrevet en tekst om, som man kan hente her, hvis man har lyst (det er en PDF-fil på 5 sider).

En af mine pointer er, at man bliver nødt til at forstå forskellen mellem de tre begreber uddannelse, undervisning og studier. Vi bruger dem ofte i flæng, men det bør vi holde op med, da de tre begreber ikke dækker over det samme.

En anden af mine pointer er, at der er ved at blive skabt et forskningsproletariat af postdocs i korte ansættelser og et undervisningsproletariat af undervisningsassistenter i korte ansættelser. Postdocs underviser stort set ikke, og undervisningsassistenter forsker stort set ikke. Den forskningsbaserede undervisning forsvinder, og Venstres Ungdoms målsætning, der på papiret ser tilforladelig ud, bliver på denne måde realiseret med lavere kvalitet i undervisningen som en konsekvens.