Inden så længe skal de studerende på første studieår i gang med at danne grupper selv for første gang, og det har fået mig til at tænke over hvordan vi kan skabe de bedst mulige rammer for det.

Vi har for vane at lade de studerende være i et stort lokale, som ingen af dem må forlade, før alle grupper er dannet og alle er med i en gruppe. Det plejer at gå hurtigt – kun to-tre timer. Ud fra et effektivitetssynspunkt må det siges at være optimalt.

Men det må ikke kun handle om effektivitet; denne form for gruppedannelse har sine ulemper, som man først efterhånden opdager. Mange grupper ender med at være fast sammentømrede og fra en rent social synsvinkel er det forståeligt. Men et universitetsstudium handler jo først og fremmest om at lære noget, så det ville være godt at lave projektgrupper ud fra faglige kriterier også. Jeg synes at det er et problem, hvis grupper bliver så fast sammentømrede, at de lukker sig om sig selv og måske ender med at opbygge en mindre heldig arbejdsmoral. Man ser f.eks. tit at det er bestemte projektgrupper, der er enige om ikke at lave noget i bestemte kurser.

Ovre på RUC, hvor de har brugt problemorienteret projektarbejde i grupper som undervisningsform endnu længere end vi har i Aalborg, bærer de sig lidt anderledes i starten af projekterne, men de er jo også sjællændere. Her er en præsentation om gruppedannelse på Roskilde Universitet af Arno Kaae, der er pædagogisk konsulent.
Han er tydeligvis ikke medlem af Anti-Powerpoint-partiet, men hans pointer er stadig interessante.

Det er tydeligt, at man i Roskilde har fokus på det faglige aspekt ved gruppedannelsen. Det tror jeg, vi kunne lære noget af i Aalborg. Den første, søgende fase af projektarbejdet kunne man nemlig lige så godt have inden gruppen var dannet; der bliver alligevel ikke lavet ret meget helt konkret i de første uger, hvor der ofte er en del andre aktiviteter, typisk i form af kursusundervisning. En mere søgende start kunne måske også gøre noget ved det problem, at der kun sjældent er studerende hos os, der laver deres egne projektforslag. Man kunne lade projektforslagene vokse frem over de første par ugers tid og først herefter danne grupperne.

Her ved starten af P1-projektet vil jeg forsøge noget lignende, for ruskurset er placeret sent – faktisk et stykke inde i P1-perioden. Så jeg vil bede de mere end 130 studerende om at prøve at gruppere sig efter hvilke projektideer, der tiltaler dem og bruge et fælles netforum til at konkretisere projektideerne lidt mere i deres bestræbelser på at danne grupperne.

Et problem, det desværre kan være svært komme til livs, er den ubehagelige sociale proces med udelukkelse og personangreb, der ofte stikker hovedet frem. Her kunne man måske sætte kameraer op og true de studerende med at sælge optagelserne til højestbydende tv-station? Under alle omstændigheder ville det blive en billig gang reality-tv, der ikke ville stå tilbage for Big Brother og Paradise Hotel i perfiditet og bagtalelse.