20111008-132806.jpg

Et af grimmeste kapitler af det seneste årtis historie har været den såkaldte “krig mod terror” hvor USA sammen med NATO-lande har stået bag hemmelige fængsler og ikke helt så hemmelige fangelejre, og hvor der er blevet udøvet systematisk tortur. En central komponent i “krigen mod terror” har været de såkaldte renditions, der var hemmelige transporter af fanger mellem fængsler og lejre. Nogle af disse renditions har involveret mellemlandinger i Grønland; “nogen” har givet tilladelse til at flyene kunne lande.

I årene i opposition fremsatte de nuværende regeringspartier krav om at der skulle være en undersøgelse af de renditions, der er gået via Grønland.

Udenrigsministeren, der nu er Villy Søvndal, har i denne uge udtalt, at der alligevel ikke bliver tale om en undersøgelse af Danmarks rolle i disse flyvninger. Til Ritzau udtaler han således ifølge DR:

– For at vi ikke skal sande til i bagudrettede og omkostningstunge undersøgelser har regeringen vurderet, at det ville være tilstrækkeligt at genfremsætte tilbuddet til Grønland om, at de kan få fri og komplet adgang til alt relevant, hvis de i Grønland mener, at de har det behov.

Dette blev allerede varslet i valgkampen, men det gør bestemt ikke problemet mindre. Den europæiske menneskrettighedskonvention forpligter de lande, der har tiltrådt konventionen, til at undersøge krænkelser af menneskerettighederne.

Hvis de danske myndigheder faktisk er indblandet i CIAs rendition-program, er det desto alvorligere. Hvis man skal kunne stole på de løfter om et større fokus på menneskerettigheder, som den nye regering har fremsat, er de nødt til at genoptage de løfter om en undersøgelse, de tidligere er kommet med. Menneskerettighederne har altid forrang for begrundelser om at “der ikke er råd”. Den nye opposition, der for tiden fokuserer på valgløfter og om de er overholdt, vil næppe kræve noget i denne sag, som handler om deres embedsperiode – så nu er det op til andre at gøre noget. Vi kan ikke være andet bekendt – heller ikke over for Grønlands hjemmestyre.

(Visited 47 times, 1 visits today)