Jeg har tidligere skrevet om matematik og matematikere ifølge Hollywood. Det er altid interessant at se, hvordan resten af verden betragter matematik og naturvidenskab. Det viser nemlig en hel del om, hvordan man opfatter undervisning i disse fag – og måske undervisning i det hele taget. Næsten uden undtagelse lever matematikere et kompliceret, næsten martret liv, og det, de laver, er rigtig kompliceret.

Især kan jeg huske en del tegninger fra danske dagblade, der viser undervisningssituationer i de “hårde” fag med formellignende krimskrams på en tavle eller på et stykke papir, som en fortvivlet elev/studerende sidder med. De “hårde” fag er først og fremmest fulde af formler.

Prøv at se vittighedstegningen ovenfor fra Politiken (tegningen skyldes Wulff og Morgenthaler). Der er tydeligvis indikatorer på, at elevens hoved er eksploderet midt i en matematiktime – det her er  nemlig rigtig kompliceret. Der er kvadratrods-tegn, et blødt d (men ikke nogen partiel afledet), naturlige eksponentialfunktioner og ulighedstegn. Men hvad står der? Selvfølgelig ingen verdens ting. Kunne man forestille sig samme vittighedstegning, bare med en dansktime som omgivelse og “erpjgrfwliø” på tavlen?

I Wired.coms Decode-blog kan man i denne uge læse om en indsamling af tilsvarende fænomener i en helt anden genre, nemlig om bloggen Blackboards in Porn. Her har en anonym blogger fundet (og modtager eksempler på) billeder fra pornofilm, der foregår i uddannelsessektoren (dem ser der ud til at være mange af) – og med fokus på tavlerne og på hvad der står på dem, inden aktørerne har smidt tøjet og kastet sig over hinanden. Der burde være et stort datamateriale derude på nettet. Konklusionen er klar: Også i pornobranchen forbinder man undervisning med tavler. Altså ingen smartboards eller dataprojektorer her. Og også her er der masser af krimskrams – for matematik er først og fremmest kompliceret. Men i et af indlæggene ser man faktisk de trigonometriske sumformler skrevet korrekt op! De er dog (ligesom det er tilfældet i “rigtige” film) næppe filmens egentlige fokus. Jeg spekulerer uvilkårligt på, hvem i pornobranchen der mon kender sumformlerne.

Hvis vi nu igen skal vende blikket mod den faktiske uddannelsessektor og det, der rent faktisk foregår der, opdager vi selvfølgelig først,  at ingen hoveder eksploderer, at vi beholder tøjet på og at tavlerne er mindre fremtrædende. Men der er en lighed med den populære opfattelse hos mange – den kulturelt betingede opfattelse af at det skal være kompliceret lever også her. På en måde er det selvfølgelig en korrekt opfattelse; det, der foregår i matematik og naturvidenskab kan være enormt krævende at forstå. Og så alligevel.

Jeg har nemlig i tidens løb set temmelig mange arbejdsblade og også enkelte projektrapporter fra studerende, hvor der er masser af formler, lånt fra litteraturen (med behørige litteraturhenvisninger) men meget lidt refleksion over hvad der står. Der er tydeligt meningsløse definitioner og beviser, der ikke er beviser for den sætning, de hævder at udtale sig om.  Hvis det ser kompliceret ud, er det nok rigtigt.

Tilsvarende har jeg set forskningspublikationer, hvor forfatterne tilsyneladende også lever efter et ideal efter at det, de skriver, bør fremstå kompliceret. Hvis det ser kompliceret ud, er det nok af høj kvalitet.

Den store og svære kunst i undervisning og forskning er at kommunikere, så vi aldrig gør noget unødigt kompliceret. Det er i sig selv svært. Men incitamentet må være, at fremtidens vittighedstegninger, pornofilm og Hollywood-blockbustere skal pege fingre ad nogle andre fag end vore!