20111126-155732.jpg

Tem Frank Andersen fra Institut for kommunikation på Aalborg Universitet har et interessant debatindlæg i Politiken. Hans pointe er, at vi i dag med bombardementet af oplysninger fra nettet (og her især de sociale medier) bliver stillet over for et stort antal valg og at mange af os ender med at spekulere på, om vi traf de rigtige valg. Tænk, hvis vi gik glip af noget.

Interessant nok har Rune Lykkeberg en klumme i Information med det samme perspektiv – nemlig om dilemmaerne ved det frie valg i alle de officielle sammenhænge. Vi skal nemlig ikke kun vælge fjernsynskanal og feriemål, men også vælge elselskab, behandlingstilbud, uddannelse osv.

Det frie valg er for længst blevet et ideal, og det er formodentlig en uomgængelig konsekvens af konkurrencesamfundet. Nogle politiske partier fremhæver valgmulighederne som et tegn på kvalitet i sig selv. Venstre er et velkendt eksempel – prøv at se efter hvor ofte dette parti bruger ordet “valgfrihed” i sin diskurs. Hvis kvalitet således skal fremelskes gennem konkurrence, bliver det til en central kompetence at kunne vælge.

En gang var der én fjernsynskanal herhjemme, der var ét gymnasium med to linjer (med tre grene på hver), og i butikkerne kunne man vælge mellem øl fra Carlsberg og øl fra Tuborg. Der var ikke mange valg.

Også for mig kan de hyppige valg blive uoverskuelige. Med hvert valg følger der, som Lykkeberg nævner, en masse fravalg – og der følger et ansvar: vi skal vælge rigtigt. Det gode liv bliver afhængigt af om vi træffer de rigtige valg.

Mindre kompliceret bliver det ikke af at mange af valgene synes marginale grænsende til det uigennemtrængelige. Sygehusene med deres behandlingstilbud er bemandet med læger og sygeplejersker med tilsyneladende ens uddannelsesbaggrund, elselskaberne leverer alle elektricitet gennem samme stikkontakter, de forskellige slags gymnasiale uddannelser tilbyder næsten de samme fag og giver adgang til stort set de samme videregående uddannelser – og nede i supermarkedet er de konkurrerende varer emballeret på næsten samme måde.

Jeg er ikke som sådan ked af at kunne have flere valgmuligheder, men to spørgsmål trænger sig på. Det ene er, i hvilke sammenhænge det giver mening at kræve at vi skal vælge. Er de f.eks. vigtigt for kvaliteten at kunne vælge mellem så mange elselskaber eller telefonselskaber? Det andet er i hvilket omfang og hvordan vi kan træne kompetencerne til at vælge og vælge fra. Jeg er selv hvad man med en moderne eufemisme kalder en resursestærk person (læs: jeg er enormt privilegeret) og har mange års erfaring i at vælge – og alligevel er jeg stadig i tvivl om mange af mine valg. Jeg ved stadig ikke, om jeg vælger rigtigt. Valgene får mig til at tvivle på min egen kompetence. Hvordan ser det ud for dem, der ikke har det på samme måde som mig?

Lykkeberg skriver:

Det store spørgsmål er således ikke for eller imod frit valg, mellem kapitalisme og samtalesocialisme. Det store spørgsmål er, hvor borgerne skal have et frit valg, og hvor vi ikke skal have et frit valg. Lige nu virker det, som om vi har et frit valg på alle mulige områder, hvor vi ikke ved nok til vælge og ikke kan nok til at realisere friheden. Vi har en masse frie valg, der gør os dumme og umyndige. Til gengæld skal vi affinde os med en masse overordnede betingelser for produktion, finansiering og tilrettelæggelse af vores liv, som vi ikke selv kan vælge — og som også gør os dumme og umyndige. Det frie valg, vi vil have, er valget til at vælge, hvad vi vil vælge og vælge det frit.

Der er en masse frie valg i vore dages Danmark, men er vi i stand til at træffe dem? Og er det reelt er de væsentlige valg?

(Visited 352 times, 1 visits today)