Kategorier
Blog Den akademiske biks

Hvor er udstillingen for piger?

20111204-174309.jpg

Den amerikanske lærer Wendy Lawrence har skrevet en meget interessant lille artikel om hvordan man kan arbejde for, at piger ikke taber interessen for naturvidenskab. Hun indleder med denne samme tid morsomme og triste anekdote:

While working at a science museum, I once observed a mother, toting a daughter past exhibits on dinosaurs, oceans and machines, approach an employee.

“Where is the stuff for girls?”, she asked.

Det, som er artiklens pointe, er det, som Wendy Lawrence’s anekdote mere end antyder: at omgivelserne (også skolen) i høj grad er med til at skabe forventninger – der desværre ofte er negative – om hvordan elevernes køn afspejler deres muligheder inden naturvidenskab og at det i høj grad er forældrene, der skal være bevidste om deres holdninger, da det er dem, der i ofte et ikke ubetydeligt omfang præger børnenes holdninger og dermed valg.

Wendy Lawrence slutter sin artikel af med fire helt konkrete råd:

1. Teach kids that hard work, not just talent, helps them learn.
2. Find successful female role models for girls.
3. Talk to your kids about math and science stereotypes.
4. Take your kids — boys and girls — to a science museum.

Det er ikke dårlige råd. Det første er især vigtigt, og det kan bruges af alle, uanset køn. Hvis en elev eller studerende nemlig tror, at god læring primært handler om at have et særligt talent, kommer han/hun meget let til at give op.

Reitha Weeks, der er biolog, er i artiklen citeret for at sige netop

“Math is not always easy, but our kids give up too easily. Math takes doing homework and doing problems. It’s too much of a cop-out to say, ‘I can’t do it because I’m a girl.’”

Min fornemmelse er, at mange piger er bedre til at være flittige i skolen end mange drenge. Det er en helt anekdotisk og derfor muligvis ukorrekt observation, men hvis der er noget om den, er der måske en måde at understøtte råd nr. 1 på.

Rådet om forbilleder er også godt for alle, og det hænger for mig at se sammen med det tredje råd – et opgør med stereotyperne. Tænk, hvis det var muligt at vise, at også de, der beskæftiger sig med naturvidenskab, kan være mangefacetterede og socialt kompetente mennesker.