Kategorier
Den akademiske biks

Grunden til forskning

20111218-145415.jpg

I formiddags tændte jeg tilfældigt for fjernsynet og på en tilfældig kanal, nemlig TV2, opdagede jeg at Johan Olsen var i studiet for at fortælle om hvordan man kan lave kunstig sne – ikke primært i sin egenskab af sanger i Magtens Korridorer, men i sin egenskab af postdoc i molekylærbiologi ved Københavns Universitet.

Studieværterne spurgte Johan Olsen, hvad han forskede i for tiden, og han svarede beredvilligt om hvordan man arbejder på at forstå bestemte kommunikationsprocesser på molekylært niveau, der finder sted under proteinsyntese.

– Men hvad kan det så bruges til? spurgte studieværterne.

Johan Olsen forklarede tålmodigt, at dette var grundforskning, og at det at skabe ny viden var vigtigt i sig selv.

– Jamen, det kan man så også kalde et arbejde, sagte studieværten, og Johan Olsen langede lidt flabet opgivende ud med en arm efter er sted, hvor studieværten burde have været.

Derefter kom Vincent Hendricks (der nu er professor i filosofi på Københavns Universitet) i studiet, og der sad de så i samme sofa, den tekniske filosof og molekylærbiologen, for at tale med en tredje studievært om hvorvidt den verden, vi observerer gennem sanserne, er en illusion. Omverdensproblemet, centralt i erkendelsesteori siden Aristoteles, nu på formiddags-tv!
Indfaldsvinklen var Matrix-filmene, som Vincent Hendricks havde set og brugte som udgangspunkt. Johan Olsen supplerede med at forklare om sit syn på dette spørgsmål – at vores verdensopfattelse på sin vis er en fælles illusion, da vi også er et produkt af at vi taler med hinanden og bliver påvirket af hinanden.

Også Vincent Hendricks fik spørgsmålet om hvad det at beskæftige sig med dette spørgsmål dog kunne bruges til. Hans svar var på sin vis mere specifikt – nemlig at omverdensproblemet repræsenterer det, det er helt fundamentalt i videnskab: at finde ud af, hvad der er faktisk eksisterende, og hvad der ikke er.

Jeg kom her uvilkårligt til at tænke på titlen på et gammelt album med Billy Bragg, “Talking with the Taxman about Poetry”.

Samtidig er jeg glad for, at der er mennesker, der står ved at de bedriver grundforskning. At det så samtidig er to herrer med en form for rockstjerne-status i medierne (den ene endog i bogstavelig forstand) skader heller ikke. Man hører sjældent nogen udtrykke en holdning til grundforskning, men jeg aner, at der findes en latent skepsis derude. Prøv at læse de politiske partiers holdningstilkendegivelser i partiprogrammerne om grundforskningen; ingen vil sige at grundforskningen er unødvendig, alle erkender at den er uundgåelig – men hvor nødvendig er den egentlig? kan man ane mange af dem spørge.

Grundforskning er ikke forskning, der skaber resultater, der ikke kan bruges til noget, det er forskning, der ikke er skabt med anvendelser for øje. Det er nysgerrigheden, der driver værket, ikke f.eks. udviklingen af et produkt.

Selvfølgelig kan vi forsvare grundforskning ved at den meget ofte fører til anvendelser på længere sigt. Nogle af de største forskningssucceser på mit institut er baseret på grundforskning, der er udsprunget af en umiddelbar nysgerrighed. Men af og til synes jeg, at det bliver for defensiv en argumentationsform at lægge til grund – man går ind på en præmis hos den spørgende, nemlig at forskning skal kunne betale sig. Det må også kunne lade sig gøre at fokusere på at grundforskningen, ligesom billedkunst og litteratur, er med til at hjælpe os med at forstå den verden, vi lever i.

Umiddelbart efter Vincent Hendricks og Johan Olsen gik TV2 videre til næste gæst, som var Pia Kjærsgaard, der fortalte om hvordan hun julehygger. På dette tidspunkt skiftede jeg af uvisse grunde kanal.

(Visited 70 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar