Kategorier
Blog Med skeptiske øjne

Argumentation ved uvidenhed?

Et af den katolske kirkes mest kendte relikvier er det såkaldte “Jesu ligklæde”, der opbevares i domkirken i Torino i Italien. På “Jesu ligklæde” er et billede af en menneskeskikkelse, og det interessante er her, at billedet faktisk er et negativ. Dette er et væsentlig argument for den i visse kredse udbredte opfattelse, at “Jesu ligklæde” har guddommelig oprindelse.

Jeg kan nu læse  i The Independent i denne uge at italienske videnskabsmænd konkluderer, at billedet på “Jesu liglagen” har overnaturlig oprindelse. Jamen, jamen…

Her er nøglecitatet:

“The results show that a short and intense burst of UV directional radiation can colour a linen cloth so as to reproduce many of the peculiar characteristics of the body image on the Shroud of Turin,” they said.

And in case there was any doubt about the preternatural degree of energy needed to make such distinct marks, the Enea report spells it out: “This degree of power cannot be reproduced by any normal UV source built to date.”

Og her er det så, jeg bliver bekymret, for dette lyder som det berygtede “argument ved uvidenhed”, som er en hyppig strategi i pseudovidenskab og især er yndet blandt kreationister. “Argumentet” har følgende struktur:

  1. Jeg har observeret fænomen X.
  2. Jeg kan ikke forklare årsagen til X.
  3. Derfor vil ingen kunne forklare årsagen til X.
  4. Derfor er X et overnaturligt fænomen.

Det er ikke helt klart, om det er The Independent eller de italienske forskere, der bruger dette argument. Uanset hvem det er, er det et ugyldigt argument. Påstandene 1 og 2 kan godt være gyldige, uden at påstand 3 er. Og det er umuligt ved brug af naturvidenskabelige eksperimenter at konkludere, at et fænomen er overnaturligt. Inddragelsen “det overnaturlige” skaber tværtimod en universel forklaringsmodel, der umuliggør alle naturvidenskabelige ræsonnementer.

Til sidst i artiklen kommer et citat fra italiensk forsker, der ikke er involveret i undersøgelsen:

Luigi Garlaschelli, a professor of chemistry at Pavia University, told The Independent: “The implications are… that the image was formed by a burst of UV energy so intense it could only have been supernatural. But I don’t think they’ve done anything of the sort.”

Citatet fremstår lidt uklart (for hvem er “they”?), men en hurtig søgning på nettet afslører, at Garlaschelli i 2009 viste, hvordan man med brug af midler, der var tilgængelige i Middelalderen – undskyld ordspillet – kunne eftergøre billedet på “Jesu liglagen”. Så ikke alle køber konklusionerne (hvem end der har fremsat dem) om overnaturlig oprindelse. Gudskelov.