Kategorier
Det er samfundets skyld

Kapitalens akkumulation

Dagens kedelige indlæg handler om noget så kedeligt som økonomi. Alle taler om økonomisk krise, og den seneste økonomiske krise har denne gang lært os ét, som vi egentlig burde have vidst: Produktion kræver finansiering, og finansiering er det helt store problem, for finansiering handler om gæld. I en kapitalistisk økonomi findes de fleste penge nemlig ikke. Ifølge Ole Bjerg, der er sociolog ved CBS (Handelshøjskolen i København), er det kun 6 procent af verdens samlede pengebeløb, der er faktisk til stede som kontanter. Resten er gæld.

Vore dages banker anvender det, der hedder fractional reserve banking: banken beholder kun en brøkdel af indlånene og anvender resten til udlån til huskøbere, virksomheder osv. Derudover låner banker penge af hinanden, og det gælder også Nationalbanken. Grunden til at systemet ikke bryder sammen, er en fælles tro på at pengebeløbene vil opstå en dag i fremtiden: Vi vil en dag blive i stand til at tjene faktiske penge gennem deltagelse i produktionen, og det gør det muligt for os at tilbagebetale vores gæld. Men bankerne har altid lånt penge af andre banker. Der er ikke nogen “sidste bank”, som alle pengene stammer fra. Fordi bankerne investerer/spekulerer, skaber de reelt flere fiktive beløb. “Bankpakkerne” har gjort det muligt for de eksisterende banker at investere/spekulere videre, og i disse år ser man også at bankerne låner penge af store virksomheder. For at kunne følge med gældsætningen, er produktionen nødt til ekspandere mere og mere, dvs. vækst, vækst, vækst med alle de negative konsekvenser, vækst også har. Der findes flere og flere varer, som vi køber for de penge, der i stort omfang er fiktive. Og alligevel – eller snarere derfor – kommer der altid en krise til, som samfundene så skal leve med og forsøge at regulere. Samtidig er der ekstremt rige mennesker rundt om i verden. Dette er den onde og dumme (i betydningen: ubegavede) cirkel, der findes i kapitalistisk økonomi.

Nogen kan sige det bedre, end jeg kan. Ovenfor er en tegnet video med en miniforelæsning af den britiske professor David Harvey tilsat tegninger, der på én gang er morsomme og illustrerende. Riv 11 minutter ud af kalenderen og se med.