Der dukkede en langhåret fyr i dødsmetal-t-shirt og med en halvspist frikadellemad op ved mit bord i kantinen.

– Hvad er det her for noget? spurgte han.
– Det er standen om datalogi, svarede jeg.
– Så skal man vel have haft matematik? spurgte han.
– Ja, man skal have haft matematik på A-niveau, svarede jeg.
– Nå, så kan det også være lige meget, sagde han og gik hen til standen om statskundskab.

Her opdagede han, at man også skal have haft matematik på sin ungdomsuddannelse for at kunne studere dét fag. Og så kunne også dét være lige meget.

Onsdag eftermiddag har jeg brugt som datalogis repræsentant ved det arrangement, hvor studerende på Aalborg Universitets tofagsuddannelser kan blive orienteret om deres muligheder for at vælge tilvalgsfag. Overrendt blev jeg ikke. Jeg holdt mit oplæg (komplet med farverige slides, som jeg blev hængende til klokken 17.30 for at nå at få færdige) for et tomt lokale og derefter igen for én fysikstuderende. To matematikstuderende kom forbi min stand for at høre, om det dér datalogi også gav nogle muligheder som færdiguddannet. Jeg havde nogle foldere med (dem tog næsten ingen) og nogle GaJol-agtige reklamepastiller (dem tog mange).

Datalogi er bare ikke hip. Eller også er en del af forklaringen, at det er blevet så svært at studere til tofagskandidat i vore dage. Studieordningerne kræver, at forløbene bliver hakket i stykker og at arbejdsbelastningen på nogle semestre er urimelig. Alle fag vil gerne have, at deres studerende bliver længst mulig tid hos dem, så de kan skrive speciale der og så man kan få taxameterpenge ind. Men hvis vi alle var åbne over for tofagskandidaterne, kunne vi formodentlig få taxameterpengene ind alligevel fra dem, der valgte vores fag som tilvalgsfag.

Især undrer det mig, at de naturvidenskabelige fag ikke gør mere for at sende deres studerende på tilvalgsfag fra det naturvidenskabelige område. Tænk, hvis nogle flere matematikere kunne implementere algoritmer og anvende resultater fra f.eks. formel sprogteori. Tænk, hvis nogle flere dataloger vidste, hvad et metrisk rum eller en ring var. Tofagskandidat-ideen lugter af gymnasielærer for mange, men den kunne lige så vel tænkes på som en form for tværfaglighed.

Skylden for den manglende trafik ligger også hos mit fag. På datalogi har vi omfattende initiativer, der helt systematisk gør det muligt for studerende at kombinere elementer af et datalogi-studium med elementer fra humaniora og samfundsvidenskab. Her tænker jeg på bachelor i IT og på informatik. Ikke et ondt ord om dem, for de uddannelser har et marked, men det er egentlig ret påfaldende, at vi ikke har et tilsvarende initiativ der kombinerer elementer af datalogi med elementer fra et andet naturvidenskabeligt fag. De naturvidenskabelige fag er nu havnet under hver deres school, som det hedder på AAU-nydansk, og det har gjort det sværere. Men vi burde gøre forsøget.