Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Hvem tænker på bankerne?

I marts 2009 agtede American International Group (AIG) at udbetale cirka 218 millioner dollars i bonus til udvalgte ansatte. Ifølge Significance Magazine satte Goldman Sachs 15,3 milliarder dollars til side til bonusordninger i 2010 (en nedgang på 5% i forhold til 2009, men dette skal ses i lyset af at Goldman Sachs’ indtjening gik ned med 13% i samme periode). Lederen af Barclays’ Bank, Bob Diamond, fik i 2011 en bonus på 8 millioner pund. Og for to uger siden kom det frem, at direktøren for Royal Bank of Scotland (der nu reelt er blevet nationaliseret) har fået en bonus på en million pund kort efter den seneste fyringsrunde, der har kostet 4000 af bankens medarbejdere deres job. Herhjemme afsatte Nordea 141 millioner euro til bonusordninger i 2011. Finanssektoren er bestemt ikke bange for at bruge penge på sig selv.

Samme finanssektors dispositioner er en væsentlig medårsag til den nuværende økonomiske krise; det er ikke tilfældigt, at krisen ofte kaldes en finanskrise. Samtidig virker det imidlertid i samfundsdebatten, som om fokus primært er blevet rettet på velfærdssamfundet, som man siger, samfundsøkonomien ikke har råd til. Mange negative kommentarer har især været rettet mod borgere på overførselsindkomst og dagpenge. Disse negative udsagn kommer fra politikere i både regeringen og i oppositionen, fra debattører og såmænd også fra stand-up-komikere. “Taberen” er igen blevet et komisk virkemiddel (tænk bare på f.eks. Linda P.) Kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse virker mere og mere bevidste, ja faktisk pinligt bevidste, om hvilken samfundsklasse de tilhører.

Nogle kommentatorer, der er kritiske over for velfærdssamfundet, taler, inspireret af et citat fra Margaret Thatcher, om at der er grænser for, hvor lang tid man kan bruge af andre folks penge. Men samfundsøkonomien består ikke af tilfældigt eksisterende disjunkte mængder af penge. Bankernes penge er vel netop “andre folks penge” om noget.

Vi har alle som borgere et ansvar for det samfund, vi er del af. Det gælder også den finansielle sektor. Når netop denne sektor har så stor betydning for den samlede samfundsøkonomi, er det underligt, at der ikke gøres mere for at regulere den og holde den til ansvar. Det er overraskende svært f.eks. at få indført en Tobin-skat på finansielle transaktioner. Jeg savner en skarp og kritisk vinkel på finanssektorens ansvar for samfundsøkonomiens tilstand, og også efterhånden en satirisk vinkel.

Sangen ovenfor skyldes den amerikanske hiphop-duo The Disposable Heroes of Hiphoprisy; den er fra 1992, altså nu 20 år gammel, men linjerne

Bail out the banks
Loan art to the churches
Satanic reverses

er stadig alt for aktuelle.