ACTA og SOPA og PIPA er alle genstand for voldsomme politiske diskussioner i disse måneder. De forskellige lovinitiativer forsøger alle at regulere brugen af internettet (ACTA har et bredere fokus end dét), og blandt netbrugere og store firmaer er der stor modstand. Internettet kan ikke reguleres, siger de (og dette kan enten tolkes som at det er umuligt at regulere eller at man ikke bør regulere). Heroverfor står anden en samling interessenter med store økonomiske interesser, der hævder, at man både kan og bør regulere.

Den britiske forsker i teknologivurdering David Collingridge gjorde opmærksom på det dilemma, der ligger bag denne diskussion, allerede i 1980.

Når en teknologi opstår, står man med to problemer:

  1. et informationsproblem; når teknologien er ny, er det svært at forudsige dens konsekvenser inden den er blevet videreudviklet og taget i brug for alvor, og
  2. et magtproblem; når teknologien er blevet veletableret, er den meget sværere at regulere.

Hvad skal man gøre? Skal man regulere teknologien med det samme og risikere at forkrøble den eller lade stå til og risikere, at teknologien får nogle meget ubehagelige konsekvenser?

Det specielle ved internettet er, at både informationsproblemet og magtproblemet er mulige anskuelser på nuværende tidspunkt. Lovgiverne oplever tydeligvis et informationsproblem og vil derfor regulere, brugerne oplever et magtproblem, fordi de oplever, at det er svært at regulere på en måde, der er acceptabel.

Og her har jeg så røbet det: jeg er modstander af ACTA og SOPA og PIPA. Disse lovforslag er ekstremt dårligt gennemtænkte, for de er umulige at håndhæve i den internationaliserede virkelighed, som internettet udgør. Kun et så ekstremt regime som Nordkorea gør det muligt at regulere netadgangen i stor stil, og selv ikke her er det formodentlig muligt. Men ACTA, SOPA og PIPA vil gøre det nødvendigt at prøve at kontrollere og overvåge aktivitet på internettet i stor stil. Der er bestemt udfordringer for brugen af internettet, men Collingridge’s dilemma er særdeles reelt og kræver, at man ikke vælger side i dilemmaet, men får fundet frem til en helt anden strategi end forsøg på gennemgribende regulering.

Ovenfor giver den amerikanske forfatter Clay Shirky et kort foredrag om hvad SOPA og PIPA, historien bag dem og hvad der er galt med dem.

(Visited 79 times, 1 visits today)