Kategorier
Datalogi Den akademiske biks

Skal alle lære datalogi?

I et blogindlæg skriver den amerikanske matematiker Robert Talbert om universiteter i USA, hvor alle studerende nu skal have et kursus i datalogi. Et af dem er Georgia Institute of Technology, et andet er Montclair State University (i delstaten New Jersey).

Det er underligt nok ikke et nyt fænomen. På Aalborg Universitet havde vi indtil for et par år siden det, der hed det teknisk-naturvidenskabelige basisår. Indtil 2001 skulle alle studerende på basisåret, uanset senere studievalg, have de samme kurser og et af dem var et kursus i programmering. Dét var ingen succes. Jeg ved det. Jeg underviste i dette kursus i alt 5 år.

Mange studerende syntes, det var det sværeste kursus, de nogensinde havde haft – og det mest unyttige af dem alle (måske bortset fra kurset i problemorienteret projektarbejde). Hvad skulle man dog bruge den slags til? Især (men ikke kun) på kemi/bioteknologi var det en kamp op ad bakke. Af og til kunne man høre et ønske ytret (både fra studerende og fra enkelte vejledere) om at få et kursus i Microsoft Word (!) som erstatning.  Andre gange kunne man fornemme, at de studerende håbede, at det der med programmering (ja, måske det der med computere i det hele taget) bare var en kortvarig dille, der snart vlle forsvinde som så mange andre modefænomener. En enkelt gang startede studerende fra kemi/bioteknologi en regulær underskriftsindsamling mod miniprojektet i programmering, og der var en overgang, hvor den daværende studieleder var meget bekymret over al utilfredsheden.

Jeg forestillede mig ind imellem, hvordan studielederen sammen med flere hundrede kemi/bioteknologi-studerende en dag ville gå i procession ned til Limfjorden og losse den sidste computer i Aalborg ned i det grumsede vand til en evig glemsel til lyden af rungende hurraråb.

Ingen var visionære, heller ikke dem, der havde bestemt sig til at der skulle være et fælles programmeringskursus for alle. Turbo Pascal var i 1997 allerede en forældet størrelse og ikke noget godt bud på en indgang til faget. Det var  samtidig svært at tilrettelægge et undervisningsforløb, der skulle være helt identisk i form og indhold for studerende fra meget forskellige studieretninger.

I dag er vi havnet i den anden grøft: mange studerende på første studieår møder slet ikke datalogi i nogen form. Det er uheldigt. Og nej, jeg mener ikke, at alle skal gøres til dataloger, ligesom matematikere heller ikke mener, at alle skal gøres til matematikere. Men det er i vore dage mere end nogen sinde vigtigt at forstå, at computeren er et meget generelt værktøj og at en computer kan programmeres til at løse problemer inden for en meget bred vifte af fag. Hvis man skal være bachelor eller kandidat i et teknisk eller naturvidenskabeligt fag, bør man have denne indsigt som del af sin almene dannelse. Måske skal man ikke lære et generelt programmeringssprog – og det nuværende bud på et introduktionssprog, nemlig C, er direkte uheldigt, spørger man mig. Men der findes forskellige former for specialiseret programmering i specialiserede sprog, og de kunne være en vej ind.

Måske kan vi bruge erkendelserne fra USA til noget.