Kategorier
Menneskerettighederne

Et foregangsland

Danmark ligger på en sjetteplads blandt de lande, der inden for de seneste 20 år har sejlet våben til lande, hvor våbnene risikerer at blive brugt  til menneskerettighedskrænkelser. 60 % af de menneskerettighedskrænkelser, som Amnesty International dokumenterer, er foregået ved brug af våben.

En af verdens største transportører af våben er Mærsk; Mærsk sejler primært våben for USA og har i den forbindelse været særdeles aktiv i transport af våben til Irak. Men selv uden Mærsk er Danmark højt på listen blandt lande, der står for at sejle våben til andre lande. En række små rederier har nemlig specialiseret sig i at sejle denne type varer til lande i den tredje verden.

Det er på tide, at der bliver taget afgørende skridt for at kontrollere handel med våben, så våbenhandelen ikke fører til overgreb mod menneskerettighederne. Der er allerede traktater om nukleære, kemiske og biologiske våben, men for konventionelle våben ser det desværre anderledes ud. Faktisk er der bedre kontrol med handel med fødevarer end med våben. FN skal i år afslutte forhandlingerne om en traktat, der skal føre til global kontrol med handel med konventionelle våben.

Kig forbi http://www.amnesty.dk/vaaben og læs mere om Amnesty Internationals kampagnen for en international traktat om våbenhandel. På dette område må Danmark meget gerne blive et foregangsland.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar