For et stykke tid siden skrev jeg om mine erfaringer med at undervise i programmering på det, der engang hed det teknisk-naturvidenskabelige basisår, og om den store, tavse modstand faget mødte hos især studerende på bestemte fag. Hvad skulle man dog bruge den slags til? Alle kunne da se, at datalogi kunne undværes. Jeg forestillede mig af og til et optog af triumferende kemi/bioteknologi-studerende, der under jubel og ledsaget af studielederen lossede den sidste computer i havnen.

Nu får disse forestillinger uventet opbakning fra USA. Her vil University of Florida nedlægge deres datalogiske institut (Computer & Information Science & Engineering, som det hedder derovre). Med til historien hører, at University of Florida, der ligger i byen Gainesville, er det største universitet i delstaten og faktisk er landets sjettestørste universitet, målt efter studentertal.

Der er fortilfælde. For år tilbage gjorde man det samme på universitetet i Hildesheim i Tyskland. Jeg husker, da der gik rygter om beslutningen på en konference, jeg deltog i. En blanding af vantro og gravkammerstemning sænkede sig. Herhjemme ville den daværende undervisningsminister Bertel Haarder i 1983 nedlægge en lang række fag på RUC, herunder en del naturvidenskabelige. Der var massive protester, og Haarders plan lykkedes ikke. Men nu tager universitetet sig af det selv – på RUC vil man spare kraftigt på naturvidenskab; dette ser dog ikke til at ramme datalogi. På mit eget universitet ville man i 1987 undlade at tilbyde datalogiuddannelsen, da der ikke var undervisningskræfter nok – de blev dog fundet (blandt matematikerne), og uddannelsen overlevede som bekendt.

Kortsynetheden og stupiditeten i at nedlægge et fag som datalogi for at løse, hvad der virker til at være en budgetmæssig krise er åbenlys. Forskningsmiljøet på University of Florida er så vidt jeg ved godt, og jobmarkedet for personer med en eksamen i datalogi er ikke dårligt i USA.  En række fremtrædende akademikere har da også skrevet til dekanen for at protestere mod den hoved- og halsløse gerning, og der er iværksat en protestkampagne (som jeg selvfølgelig har skrevet under på).

Nej, der er ingen havn i Gainesville. Men i nærheden ligger Newmans Lake. Det er vel der, optoget ender, hvis vi ikke får det standset i tide.

(Visited 46 times, 1 visits today)