I går skrev jeg om Susan Cains bog Quiet om det at være introvert. I dag kan I her se hendes TED-foredrag; Susan Cain gør en fin fremtoning, der forhåbentlig også kan være med til at aflive myten om at introverte mennesker er kluntede og kedelige.

En af hendes afsluttende pointer handler om gruppearbejdets styrker og begrænsninger. Det fik mig til at tænke efter, for på Aalborg Universitet har vi som bekendt både det “ekstroverte” projektarbejde i grupper og den “introverte” kursusundervisning.

Jeg er en stor tilhænger af problemorienteret projektarbejde i grupper, hvilket måske er overraskende for dem, der kender mig fra min skoletid. Dengang havde jeg svært ved gruppearbejde. Min tid på universitetet lærte mig en anden og bedre form for samarbejde, og jeg indså at der er vigtige læringsmål, som kun kan nås gennem samarbejde. Men samtidig er der læringsmål, som kun kan nås med den enkelte studerendes fordybelse. Dét vidste jeg måske allerede. En af de store udfordringer er at få vores to undervisningsformer til at virke sammen.

Dette er en kæphest for mig, og jeg har sikkert nævnt det i tide og utide: Vi bruger mange kræfter på at lære de nye studerende at lave problemorienteret projektarbejde i grupper, og det bærer som regel frugt. Der er et kursus i projektarbejde på 1. semester på mange studieretninger, og projektgrupperne skal udarbejde en procesanalyse. Vi lærer de studerende at være åbne om deres projektproces – den vigtige færdighed det er at kunne opføre sig som en ekstrovert, når det er nødvendigt.

Men hvorhenne har vi som læringsmål, at de studerende skal reflektere over deres personlige læringsproces i de individuelle aktiviteter i kursusundervisningen? Mange studerende arbejder ikke nok med kursusstoffet, eller også gør de det på en uhensigtsmæssig facon. Vi er som undervisere (og som uddannelsesinstitution) nødt til at overveje, hvordan vi kan skabe en tilsvarende refleksion  over læring i kursussammenhænge og lære de studerende kunsten at kunne opføre sig som en introvert, når der er brug for denne færdighed.