Hvis man vil forstå den sociale arv, er den sociale mobilitet en vigtig indikator. Her er et sigende diagram (hentet fra The Guardian) over nøgletal for social mobilitet i Storbritannien, set isoleret og sammenlignet med andre lande. Alle data stammer fra OECDs rapport fra 2010 om social mobilitet i OECD-landene (eller rettere fra rapportens kapitel 5). Bemærk, hvordan den sociale mobilitet tydeligt er korreleret med lighed. Grafen viser desværre ikke enheden på førsteaksen, men det anvendte mål for lighed er det såkaldte Gini-indeks. Gini-indekset sammenligner arealet under den faktiske Lorenz-kurve for kumuleret indkomstfordeling med arealet under identitetslinjen (som er Lorenz-kurven for det tilfælde, hvor alle havde samme indkomst).

Et nøglecitat fra OECD-rapportens konklusion er dette:

One pattern that emerges is that a group of countries appears to be relatively immobile along most dimensions (e.g. southern European countries and Luxembourg) while another group tends to be relatively mobile (e.g. Nordics). In general, however, the extent of mobility in a given country may differ along these various dimensions. In the United Kingdom, for instance, wage and earnings mobility are found to be low in international comparison compared to mobility in tertiary education. Likewise, in France the influence of family background on students’ achievement in secondary education appears to be much stronger than that of parental background on individual’s probability to achieve tertiary education.