I dag er det et år siden, jeg startede denne blog i eget navn. Jeg ved ikke, hvor mange, der rent faktisk læser, hvad jeg skriver. Nogle gange er der indlæg, andre reagerer på. Tak for det! I andre, lange perioder (som f.eks. nu) har jeg en fornemmelse af at henvende mig til et publikum på én læser – mig selv. Det vigtige for mig er at kunne give udtryk for både afklarethed og tvivl og at undgå den destruktive, polemiske tone, der så ofte hersker på nettet. Jeg håber, at jeg når dette mål. Det er så nemt at finde et sted på nettet, hvor man kan enes om hurtigt at konkludere, at de andre er dumme og/eller tager fejl. Dette skal ikke være et af dé steder. Jeg havde håbet, at kommentarerne kunne holdes inden for bloggen selv, men forbløffende mange kommentarer dukker op på sociale medier, og her altovervejende Facebook. Det gør egentlig ikke noget, men det gør bloggens historik en anelse mere kompliceret. Måske er den manglende redaktionelle linje også en årsag til forvirring. Somme tider synes jeg, at jeg er ved at skrive min eget (ikke nødvendigvis gode) bud på Den etiske fordring, og når det sker, bliver jeg bange for, om det udarter til en slags prædiken. Andre gange kan jeg være nervøs for, om jeg udleverer mig selv for meget. Atter andre gange spekulerer jeg på, om blog-mediet måske er passé i en verden af jævnlige statusopdateringer.

Indtil videre fortsætter jeg med bloggen og håber på det bedste.