Kategorier
Det er samfundets skyld Dialoger Etiske fordringer

En dialog om arbejde

Sokrates og Sisyfos mødtes langt væk fra deres hjemland, hvor det ikke stod så godt til.

Sokrates: Goddag, Sisyfos.
Sisyfos: Goddag, Sokrates.
Sokrates: Jeg har læst i en dansk avis, at et flertal af politikerne i Danmark vil ændre reguleringen af dagpenge, kontanthjælp og førtidspension, så den skal følge pristallet i stedet for lønudviklingen. Samtidig skal der være skattelettelser for flere lønmodtagere.
Sisyfos: Det er rigtigt, og jeg synes, det er en rigtig god idé.
Sokrates: Hvorfor er det en god idé?
Sisyfos: Det er vigtigt at få flere i arbejde. Ved at ændre reguleringen og give skattelettelser gør man forskellen mellem det at være lønmodtager og det at være uden arbejde tydeligere.
Sokrates: Hvorfor er det godt?
Sisyfos: Fordi det skal kunne betale sig at arbejde.
Sokrates: Der er nok ikke nogen, der vil sige, at det ikke skal kunne betale sig at arbejde. Så jeg er ikke overrasket.
Sisyfos: Det, jeg mener, er at der er mennesker, der ikke har et arbejde, men burde have det. Vi har brug for flere, der er i arbejde, så vi kan få vækst og komme ud af den økonomiske krise. Ved at vi sænker dagpengene og øger indkomsten efter skat, skabes der et incitament.
Sokrates: Så det du mener, er egentlig, at det ikke skal kunne betale sig ikke at arbejde? Det udsagn er nemlig logisk ækvivalent med “Det skal kunne betale sig at arbejde”, for vi indfører en dobbeltnegation.
Sisyfos: Det er korrekt. Det skal ikke kunne betale sig ikke at arbejde.
Sokrates: Har det kunnet betale sig ikke at arbejde indtil nu?
Sisyfos: Ja. Forskellen mellem højeste dagpengesats og laveste lønindkomst er kun ca. 1000 kroner om måneden.
Sokrates: Betyder det, at der er mennesker, der bevidst har fravalgt at få et arbejde på grund af den højeste dagpengesats?
Sisyfos: Ja, det er der.
Sokrates: Kan man kalde et menneske, der ikke vil arbejde, for ugidelig?
Sisyfos: Nej, det vil jeg ikke sige. Måske er “magelig” et bedre ord.
Sokrates: Så lad os bruge det ord. Er der noget i vejen med at de “magelige” modtager dagpenge?
Sisyfos: Ja. Det er uretfærdigt.
Sokrates: Hvorfor er det uretfærdigt?
Sisyfos: Fordi der er et stort flertal, nemlig lønmodtagerne, der ikke kan se en tydelig fordel af at arbejde under de hidtidige regler.
Sokrates: Så en politisk beslutning, der går ud over et flertal, er uretfærdig.
Sisyfos: Ja. Politik skal være retfærdig. Den må ikke gå ud over flertallet.
Sokrates: Hvor mange magelige arbejdsløse findes der?
Sisyfos: Jeg kender til nogen, der er. Jeg læste en artikel i en avis om en restaurant, der ikke kunne få personale, fordi dem, der blev tilbudt job sagde nej.
Sokrates: Så problemet er udbredt?
Sisyfos: Ja, det er jeg overbevist om.
Sokrates: Hvad er det, der overbeviser dig om det?
Sisyfos: Jeg har læst flere artikler i aviserne, og jeg kender en, der ikke vil arbejde.
Sokrates: Godt. Jeg tror på, at der findes magelige mennesker. Hvor stor en del de arbejdsløse er magelige?
Sisyfos: Det ved jeg ikke, men jeg tror, der er mange.
Sokrates: Hvordan kan vi finde ud af hvor mange magelige der er? Der er historier i aviserne, men vi ved ikke, hvor mange magelige, der er i alt.
Sisyfos: Vi kan lave en anonym undersøgelse blandt arbejdsløse, hvor vi spørger dem om de helst vil arbejde eller helst vil være fri.
Sokrates: Jeg har hørt om sådan en undersøgelse; det var faktisk et meget lille mindretal, der helst ikke ville arbejde.
Sisyfos: Men selvfølgelig ville de fleste ikke svare, at de er magelige. De bryder sig ikke om at fremstå som magelige, selv om de er det. Nogle af dem frygter måske også at blive opdaget af jobcenteret. Derfor kan man ikke stole på resultatet.
Sokrates: Hvordan kan man da undersøge, hvor mange magelige der er, hvis man ikke kan stole på de svar, man får?
Sisyfos: Det er formodentlig også meget svært. Man kan ikke se ind i et menneskes hoved. Men jeg er stadig sikker på, at der er mange magelige.
Sokrates: Er det ikke lidt underligt at basere en politik på noget, man ikke har sikre data på?
Sisyfos: Det er vi nødt til. Jeg er sikker på, at der er mange magelige.
Sokrates: Hvor mange magelige vil du anslå, at der er?
Sisyfos: Jeg ved det som sagt ikke, men mit gæt er omkring 30% af alle arbejdsløse.
Sokrates: Så der er samtidig 70% af alle arbejdsløse, der ikke er magelige?
Sisyfos: Ja, det er der.
Sokrates: Dvs. at der er 70% af de arbejdsløse, der ikke er arbejdsløse, fordi de får høj dagpengesats og udnytter det til at undlade at arbejde?
Sisyfos: Det er korrekt.
Sokrates: Så kun de 30% af de arbejdsløse, der er magelige, er selv skyld i at de er arbejdsløse.
Sisyfos: Ja, det er de.
Sokrates: Når der er 30% magelige arbejdsløse, er der så også 70%, af de arbejdsløse, der ikke er magelige og som vil gerne have et arbejde.
Sisyfos: Ja, det er korrekt.
Sokrates: Hvorfor har de så ikke fået et arbejde?
Sisyfos: Fordi det ikke har været muligt for dem at finde et arbejde på grund af den økonomiske krise. De har prøvet, men det er ikke lykkedes.
Sokrates: Er der også økonomisk krise i Danmark? Det er slemt nok, hvor vi kommer fra.
Sisyfos: Ja, den økonomiske krise rammer hele Europa. Det er forskellige forhold, som skyldes at virksomhederne ikke kan tjene penge. Nogle fyrer deres ansatte, andre har ikke råd til at ansætte nye. Det er en lang historie; det hele begyndte med en kollaps af ejendomsmarkedet i USA.
Sokrates: Det begyndte altså i USA. Så de 70% af de arbejdsløse i Danmark, der ikke er magelige, er egentlig ikke selv skyld i at de er arbejdsløse?
Sisyfos: Det er korrekt. De er ikke skyld i det selv. Det skyldes den økonomiske krise.
Sokrates: Er det rigtigt, at den ændrede regulering af dagpengene og overførselsindkomsterne, som du er fortaler for, vil ramme alle, der modtager dem, altså både de “magelige”, som er et mindretal og de ikke-magelige, som er flertal?
Sisyfos: Ja, det er det.
Sokrates: Og er det rigtigt, at den ændrede regulering også ramme vil de handicappede, der er på førtidspension?
Sisyfos: Ja, det er det.
Sokrates: Vil du sige, at de handicappede er “magelige”?
Sisyfos: Nej, selvfølgelig ikke.
Sokrates: Meningen med ændringen er, at de “magelige” skal miste fordelen ved at være magelig. Men de fleste af dem, dem bliver ramt, er ikke “magelige”.
Sisyfos: Ja.
Sokrates: Men for lidt siden sagde du, at en politik, der er til ulempe for et flertal, er uretfærdig. Her er flertallet så et flertal bestående af dem, der modtager dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension, men ikke er “magelige”. Vil du hermed sige, at den politik, du foreslår, er uretfærdig over for denne gruppe?
Sisyfos: Det bliver jeg vel nødt til at konkludere.
Sokrates: Du sagde også, at de fleste, der er arbejdsløse, er arbejdsløse på grund af den økonomiske krise.
Sisyfos: Det er korrekt.
Sokrates: Så mange af de arbejdsløse har svært ved at få et job.
Sisyfos: Det er korrekt.
Sokrates: Og de “magelige” vil også have svært ved at få et job, når dem, der gør en indsats også har det.
Sisyfos: Ja, det har de vel.
Sokrates: Og de handicappede vil aldrig kunne få et job, hvis de har førtidspension fordi de er handicappede?
Sisyfos: Nej, det kan de vel ikke.
Sokrates: Så måske hjælper det i det hele taget ikke at give de arbejdsløse færre penge at leve for.
Sisyfos: Ja, det kan vel egentlig godt være. Hjemme i Grækenland har vi en masse arbejdsløse, selv om dagpengene er lave. Det kan være at man skal gøre noget helt andet for at skabe flere arbejdspladser. Det kan være, at det ikke var så god en idé alligevel, det de danske politikere fandt på. Det vil jeg tænke lidt mere over; der må være en bedre løsning.
Sokrates: Det vil jeg også tænke over.

Og så gik de ud og fik et glas ouzo.