20120707-135913.jpg

Der er en masse god musik på Roskildefestivalen, og der er faktisk også god mad – men der er også enorme mængder af affald. Jeg lægger mærke til to fænomener:

For det første, at der trods mange tydeligt afmærkede affaldsspande og en pantordning for plastickrus bliver smidt en forfærdelig masse affald rundt omkring. Jeg kan læse, at nogle festivalgæster føler sig i deres gode ret til at gøre det – de har jo betalt for billetten og dermed også for oprydningen. Men der er år, hvor det har taget tre måneder at rydde op efter de 75.000 gæster.

For det andet er der faktisk en del mennesker, der samler affald med stor ihærdighed. Næsten umærkeligt går asiater og østeuropæere (hvoraf mange formodentlig er romaer) rundt og indsamler det affald, der er pant på – smulerne fra de riges fest.

Men ret skal være ret –Roskildefestivalen er faktisk mere bæredygtig end en dansk by. Helt skidt er skidtet ikke!