Set på afstand.

Dette billede bør ses på afstand.

Det er svært at se tidsperspektivet. Det vi er glade for eller vrede over lige nu, det vi investerer tid og penge i lige nu er det, vi kan se. Det påvirker alt, hvad vi gør som mennesker. I Information skriver Lars Pehrson fra Merkur Bank om hvordan regulering, og her mener han den kortsigtede regulering i form af “bankpakker”, fiskekvoter og langsom udfasning.

Ikke alene ligger kortsigtethed til den menneskelige natur, vi har tilmed indrettet os med tankesæt, incitamenter og regler, så nutiden altid får forrang for fremtiden. Det er derfor, vi pumper den sidste olie op for fuld kraft i stedet for at gemme noget af den til om 100 år. Det er derfor, vi ikke kan gennemføre en effektiv fiskeriregulering: Vi vil sælge fiskene nu! Det er derfor, vi fortsætter med at forurene vores omgivelser, uanset hvor mange gange vi får at vide det bliver dyrt eller katastrofalt for fremtiden – vi vil beholde fortjenesten nu og ikke bruge noget af den til at rydde op.

I en lille oversigtsartikel på Psyblog opsummerer forfatterne konklusionerne fra 10 psykologiske undersøgelser, der alle påpeger mulige virkninger, de fleste af dem positive, ved at se problemer på afstand. Hermed menes ikke, at man skal have et distanceret forhold til den pågældende problemstilling, men simpelthen, at man skal forsøge at få et overblik over den.

Kortsigtetheden er kombinationen af grådighed og fornemmelsen af hvordan mange små ændringer kan føre store ændringer med sig. Den nye generation af en art ligner den foregående generation til forveksling – så hvordan kan nye arter opstå? Og forældrenes sprog er ikke specielt forskelligt fra deres børns (det er trods alt forældrene, der har lært børnene det) – så hvordan kan et sprog ændre sig til ukendelighed? Og jeg smed kun en lille papirserviet på græsset til den store musikfestival – så hvorfor kan det vare tre måneder at rydde op bagefter? Og det var bare en enkelt ubehagelig kommentar fra mig i et debatforum på nettet – så hvorfor udarter diskussionerne til en hadefuld krig på ord? Og jeg ville bare have lidt kød at spise, da vi omsider ankom til Mauritius, og der var så mange store fede fugle – så hvorfor er dronterne blevet udryddet?

Vi er nødt til at huske, at forståelse kræver overblik.

“Two experiments demonstrate that cueing people to reason about personally meaningful issues (Study 1: Career prospects for the unemployed during an economic recession; Study 2: Anticipated societal changes associated with one’s chosen candidate losing the 2008 U.S. Presidential election) from a distanced perspective enhances wise reasoning (dialecticism; intellectual humility), attitudes (cooperation-related attitude assimilation), and behavior” (Kross & Grossmann, 2011)