Måske handler mange af mine indlæg i virkeligheden om det samme, nemlig udfordringerne ved (og problemerne ved) at finde ud af, hvad der foregår i andre menneskers mentale processer. Hvorfor skal det være så forbandet svært at sætte sig ind i hvad Den Anden tænker, føler og ved? Mange af problemerne i undervisning, i familier og i samfundsforhold handler dybest set om problemerne med at forstå Den Anden. Når jeg kan sætte mig ind i, hvad Den Anden forstår og ikke forstår, bliver jeg en bedre underviser. Mange af problemerne med ondskab i verden handler også om mangel på indlevelse i Den Anden. Når jeg ikke kan sætte mig ind i, hvad Den Anden føler, er det nemmere at komme til at gøre Den Anden fortræd.

Det danske sprog har desværre ikke et ord, der fanger det engelske “mind”, så jeg må i mangel af bedre skrive “følelser og tankeprocesser”. Dette at kunne have en indsigt (denne indsigt kan så være mere eller mindre korrekt) i Den Andens følelser og tankeprocesser er det, man på engelsk kalder at være i besiddelse af en Theory of Mind.

Jeg skrev engang om den britiske hjerneforsker Simon Baron-Cohen og hans arbejde for at forstå, hvad der foregår i sindet hos mennesker med en reduceret eller manglende empati. Disse mennesker kan kaldes zero-negative eller zero-positive, alt efter hvilke konsekvenser og hvilken hensigt de har. Psykopater og narcissister er zero-negative, autister er zero-positive.

Nu har jeg så læst en oversigtsartikel af den amerikanske psykolog Scott Barry Kaufman, hvori han gør rede for en analyse af manglen på empati. Denne analyse skyldes to australske psykologer, Wai og Tiliopoulos, og de skelner mellem to slags empati, nemlig kognitiv empati og affektiv empati. Den kognitive empati er evnen til at “læse” andres følelser, mens den affektive empati er evnen til at leve med i andres følelser. Nogle mennesker besidder kognitiv empati, men ikke affektiv empati, og det er dem, der er de farligste. Dette gælder for dem, der udviser psykopati, narcissisme eller det, Kaufman kalder Macchiavellianisme – at manipulere andre ved brug af interpersonelle strategier (i dagligsprog: at spille dem ud mod hinanden). Disse tre dårlige egenskaber har alle mennesker i et eller andet omfang. De er alle eksponenter for en systematisk manipulerende egoisme og kaldes for Den mørke triade.

Det ironiske er, at personer i Den mørke triade faktisk har god kognitiv empati; hvis ikke de kunne “læse” andres følelser, ville de nemlig ikke være i stand til at udføre deres manipulerende handlinger. Hvis man vil manipulere andre til (f.eks.) at føle sig tilfredse, skal man kunne aflæse, hvornår de er tilfredse.

Et eksperiment, som Wai og Tiliopoulos har udført, ser endda ud til at vise, at personer i Den mørke triade i modsætning til andre reagerer positivt, hvis de bliver præsenteret for billeder af mennesker, der er kede af det. Men de eneste fra Den mørke triade, der kan genkende vrede, er narcissister. De ser endda ud til at være særligt gode til det.

Evolutionsteoretisk set er det underligt, at der både findes mennesker, der er gode til at samarbejde og andre, der befinder sig i Den mørke triade. Kaufmans egen forklaring på dette er, at personer i Den mørke triade er gode til at bruge deres manipulerende strategier til at føre deres gener videre:

For most of our evolution, it payed to be cooperative and empathic. But during the course of our evolution, there were also selfish individuals who learned how to manipulate others to get what they wanted. They lacked empathy, perspective taking, and self-awareness (i.e., metacognition). Still, they had in tact lower-level perceptual theory of mind abilities that were good enough for them to manipulate others. In fact, their lower levels of empathy and higher levels of strategizing and spontaneous mentalizing worked to their advantage: whereas most people intuitively felt as though they were doing something wrong when they hurt others, these Machiavellian individuals didn’t recieve the same emotional signals so they persevered toward their short-term selfish goals. In the process, they obtained more quantity of mates. Therefore, they remained in the human gene pool, along with their short-term mating orientation.

Hvis det er korrekt, og hvis karaktertrækkene i Den mørke triade går i arv enten genetisk eller gennem opvækst, er det foruroligende, for da er der ikke meget, man kan gøre for at slippe af med Den mørke triade. Så vil der altid være psykopater og narcissister og mennesker, der spiller andre mennesker ud mod hinanden.

(Visited 628 times, 1 visits today)