Mens medierne kæmper med at holde fokus – handler denne sommer om de Olympiske Lege, om borgerkrigen i Syrien, om arbejdskampe i Østjylland eller måske om det hele og meget mere? – forhandler man i FN-regi om den første traktat om regulering af handel med konventionelle våben. Som figuren ovenfor kraftigt antyder, er den uregulerede våbenhandel med til at gøre det muligt at begå alvorlige overgreb på menneskerettighederne rundt om i verden.

Der har aldrig tidligere været en sådan traktat, og i sidste uge var der stormagter, der satte en kæp i hjulet. Det var Rusland og Kina – og USA. 51 senatorer skrev et brev til Barack Obama, hvori de skrev (her citeret efter New York Times):

“As defenders of the right of Americans to keep and bear arms, we write to express our grave concern about the dangers posed by the United Nations’ arms trade treaty,” the senators said in the letter to President Obama and Secretary of State Hillary Rodham Clinton. “Our country’s sovereignty and the constitutional protection of these individual freedoms must not be infringed.”

Der er to aspekter af dette, der foruroliger mig.

For det første er jeg som altid bekymret over de særstandpunkter mht. menneskerettigheder, som har stor opbakning i USA. Der er ganske mange eksempler – bl.a. FNs konvention om børns rettigheder, som kun USA og Somalia ikke har ratificeret, og USAs modstand mod den internationale krigsforbryderdomstol – og de er alle til stor skade for det internationale samfund.

For det andet er det skræmmende at se de hyppige henvisninger til den såkaldte Second Amendment (tilføjelse nr. 2 til USAs forfatning) og især til fortolkninger af denne gamle tekst, der blev til med oprøret mod briterne i frisk erindring. Hensigten var mao. ikke at gøre det muligt for afrikanske slaver eller indianere at skyde igen, skulle nogen være i tvivl. Teksten blev vedtaget i 1791 og lyder:

A well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.

Her er hvad National Rifle Association skriver:

The language and intent of the framers of the Second Amendment were perfectly clear two centuries ago. Based on the English Common Law, the Second Amendment guaranteed against federal interference with the citizen`s right to keep and bear arms for personal defense. Too, the revolutionary experience caused our forebears to address the second concern–the need for the people to maintain a citizen–militia for national and state defense without adopting the bane of liberty, a large standing army. An armed citizenry instead of a standing army was viewed as preventing the possibility of an arbitrary or tyrannical government.

Læg mærke til den sidste formulering. Det bliver klart, at den amerikanske våbenlobby argumenterer ud fra ønsket om at kunne foretage et væbnet statskup, hvis den føler sig truet. Det er ikke kun NRA, der argumenterer således. I Tea Party-bevægelsen udtaler Jeff Dover, et ledende medlem fra Arizona:

There are no ambiguities in the sentence above. There is no mention of a professional army. Only a “militia”, an armed citizenry banded together for the common defense. It doesn’t say against who, or what, the militia is supposed to banded together in opposition to, other than that it’s “necessary to the security of a free state”.  The militia is intended to be a bulwark against anyone who attempts to make the state un-free, and because there was concern at the time that dark forces might once again attempt to make it un-free, “the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.”

Hvis nogen i Danmark brugte en lignende argumentation, burde medierne råbe vagt i gevær (undskyld ordspillet). I USA er denne slags udtalelser imidlertid almindeligt accepteret. Bemærk: Vi taler ikke om diverse småorganisationer i undergrunden, men om magtfulde kredse i et stort land i den industrialiserede verden. Det er dette, der er så foruroligende.

Selvfølgelig skal vi have en effektiv traktat om handel med konventionelle våben. Der er flere regler om handel med bananer end der er om handel med konventionelle våben. Det vigtigste er, at en traktat om handel med konventionelle våben har en gylden regel, der sikrer, at der ikke kan handles våben i situationer, hvor der er begrundet mistanke om at våbnene vil blive brugt til at begå grove overgreb på menneskerettighederne. Det vigtige er at blive ved med at lægge pres på USA og andre lande, der forsøger at udvande, udsætte eller forhindre en traktat. Amnesty International og en række andre organisationer fortsætter kampagnen. Jeg er selvfølgelig med, og det bør I også være. Skriv under her.

(Visited 56 times, 1 visits today)