Hvorfor skal man dog lære at programmere? Det blev jeg tit spurgt om af skeptiske studerende, da jeg underviste i programmering på den daværende basisuddannelse på Aalborg Universitet. Det var studerende på teknisk-naturvidenskabelige uddannelser (som ikke var datalogi). Når jeg talte med dem, kunne jeg godt bringe dem til at forstå, at der ikke var tegn på at computere var på vej til at forsvinde ud af samfundet, endsige fra de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser. Men ligefrem at skulle prøve at programmere selv…

I Estland skal alle skoleelever nu lære at programmere, lige fra 1. klasse (og i Estland begynder man i skolen som 6-årig). I The Guardian skriver Benji Lanyado om den holdning til undervisning i informationsteknologi, der er fremherskende i Storbritannien. Han skriver:

In schoolrooms across the country, pupils have long learned how to use Word, and Excel, and how to make Powerpoint presentations during ICT classes. This is akin to teaching a generation of aspiring chefs how to shop at Tesco.

Det er en forbløffende god analogi, som er værd at forfølge. Lad os se på hvad det danske undervisningsministerium siger om formålet med faget hjemkundskab:

Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet samt bæredygtighed. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati.

Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at være erhvervsforberende. Læringsmålet i hjemkundskab er ikke at den enkelte elev skal blive kok eller kunne holde sulten fra døren, men at han/hun får indsigt i “problemstillinger vedrørende mad, husholdning og forbrug”, dvs. bl.a. hvor det, vi spiser kommer fra. Jeg ved ikke, om skoleelever lærer at finde på deres egne madopskrifter, men det burde de (som man næsten kan regne ud, holder jeg af at improvisere i et køkken!).

På helt tilsvarende vis kan man ved at lære at programmere få et indblik i hvor de programmer, vi bruger, kommer fra og hvordan de bliver til. Derfor skal man selv prøve at programmere. Undervisning i informationsteknologi er derfor på samme måde som hjemkundskab et spørgsmål om almen dannelse.

Måske kunne vi på samme måde tænke på undervisning i informationsteknologi som en ny slags hjemkundskab? Altså ikke som et “kogebogsfag” eller som simpel erhvervsforberedelse, men et fag om en almen dannelse, der er nødvendig i vore dage – præcis som det er nødvendigt at få en indsigt i fødevarernes verden, der rækker ud over hyldevarerne på supermarkedet og menukortet på burgerbaren.

(Inden nogen anklager mig for skamløs promovering af Apple-computere: billedet ovenfor er fra ubuntulife.net.)

(Visited 63 times, 1 visits today)