Kategorier
Blog Den akademiske biks Undervisning

Den underlige gruppeeksamen

Der er i hvert fald én lille, men vigtig sejr fra det seneste års politiske liv: det er igen blevet tilladt at holde gruppebaserede eksaminer. Alle, der kender mig, ved hvor vred jeg har været over det indgreb i AAUs og RUCs pædagogiske model, som det gamle forbud var. Sjældent har jeg oplevet en så ukvalificeret politisk diskussion, som den vi var vidne til i 2005 og frem.

Jeg er nu en af dem, der er med til at genindføre den gruppebaserede projekteksamen på Aalborg Universitet. Der er blevet lavet vejledning i denne eksamensform for det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, og den har jeg været med til at udarbejde (det første udkast skyldtes mig). Desuden skal jeg og nogle af mine kolleger fra andre af fakultetets institutter holde orienterende seminarer for alle berørte institutter. På torsdag holder jeg det første seminar af slagsen, og tilhørerne er medarbejderne på Institut for Fysik.

Vi kan ikke bare trykke på en knap og lade systemet køre igen. En gammel tradition skal genindføres og fornys. Udfordringen er, at der er gået 5 år siden den gruppebaserede eksamensform blev forbudt, og i den tid har der været en generation af studerende, der er blevet færdige med deres studier uden at have oplevet denne form for projekteksamen. Og der er kommet et stort antal undervisere til, som aldrig har deltaget i en gruppebaseret projekteksamen, Endelig er der fra den tidligere regering i så lang tid blevet talt dårligt om gruppebaserede eksaminer, at mange studerende (og undervisere) er blevet bange for dem – gruppeeksamen er kommet til at fremstå som noget underligt. Det er vigtigt at pointere, at AAU og RUC inden forbuddet hver især havde over 30 års erfaring med denne eksamensform.

Forhåbentlig kan jeg være med til at mane myterne i jorden gennem den skrevne vejledning og gennem de orienterende seminarer. Og til januar skal jeg være intern censor på projekter på 1. studieår – hvor en ny generation af studerende vil få det, jeg og mange andre kender som Den Rigtige Projekteksamensform ind med modermælken. Dét ser jeg frem til.

(Visited 53 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar