Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Et ulige land?

20121120-192701.jpg

Ofte hævdes det at Danmark er et af de lande i verden, hvor der er størst lighed. En artikel af tre forskere fra universitetet i Bamberg i Tyskland undersøger uligheden i en række europæiske lande for borgere over 50. Den overraskende konklusion er at velstanden i Danmark faktisk er temmelig ulige fordelt for denne gruppe mennesker.

De tre forskere skelner nemlig mellem den enkelte borgers indkomst og velstand. Ved velstand forstår forskerne adgang til kapital og goder:

…wealth offers access to capital and goods independently of individual investments and abilities…

Begrebet velstand er sværere at kvantificere, og de tyske forskere vælger at betragte husstande i stedet for individer. Der er selvfølgelig en vis sammenhæng mellem indkomst og velstand – hvis man har en høj indkomst, har man også ofte en høj grad af velstand. Men man kan også have så stor en formue eller så væsentlige eller privilegier af anden art, at man faktisk ikke behøver at have en indkomst.

I dansk politik er der en tendens til at fokusere på indkomstfordelingen i diskussioner af ulighed, men man bør også overveje fordelingen af velstand. Når jeg læser om økonomisk lighed/ulighed er der er tendens til ikke at skelne mellem de to begrebet.