publicemail

I disse dage er der et forslag til nye retningslinjer om brug af e-mail og kalendere til høring rundt om på Aalborg Universitet. Dette forslag har nogle temmelig voldsomme konsekvenser for min brug af disse nettjenester. Blandt andet står der i forslaget, at

  • alle kan få adgang til en AAU-ansats e-mail-korrespondancer ved at bede om aktindsigt (dette er en tolkning af offentlighedsloven)
  • alle AAU-ansatte skal opbevare deres private e-mail i en særlig folder, der hedder “Privat”
  • alle AAU-ansatte skal journalisere deres e-mail efter samme regler som journalisering af papirdokumenter

Man kunne lige så godt have bedt os om at tage udskrifter al alle e-mails, vi modtager – og om at lægge dem på et stort bord et sted i midtbyen.

Jeg er tilhænger af åbenhed i offentlig forvaltning, men det første af disse forslag vil i praksis gøre det umuligt at have en fortrolig kommunikation f.eks. i bedømmelsesudvalg om nye stillinger og i forbindelse med censorgerning. Enhver studerende vil kunne bede om aktindsigt i min e-mail, og det samme gælder enhver ansøger til en stilling, hvor jeg er at finde i bedømmelsesudvalget, og på denne måde principielt set kunne få al korrespondance inkl. vedhæftninger udleveret.

Konsekvensen vil bestemt ikke være øget åbenhed, men at vi, der er ansat på AAU, vil gå over til bruge Gmail og andre private e-mail-tjenester i stedet for at benytte universitetets mailsystem for at undgå krav om aktindsigt.

Det er barokt, at alle nu principielt vil kunne bede om at læse AAU-medarbejderes mail, mens vi som AAU-medarbejdere ikke nødvendigvis kan læse hvad der foregår til møderne i AAUs bestyrelse.

Kravet om en folder ved navn “Privat” indebærer reelt, at der bliver et påbud om hvilke kataloger, der skal findes på de enheder, hvor jeg har en mailklient. Dette kan måske forsvares for min arbejdscomputers vedkommende (den er statens ejendom), men det er svært at kræve for min telefon (den er min egen).

Og kravet om journalisering er intet mindre end dybt urealistisk. En moderne mail-klient rummer i sig selv så avancerede søgemuligheder, at en journalisering er helt overflødig. Jeg har selv efterhånden så mange e-mails, at jeg skulle afsætte adskillige uger til at journalisere dem alle – og indtrængende ville bede alle om ikke at sende mig mere mail, mens jeg havde travlt med at journalisere!

Hvem finder dog på denne slags forslag til regler?

(Visited 52 times, 1 visits today)