Kategorier
Blog Den akademiske biks

Historien om et bebudet dødsfald

keep-calm-and-fail-exam

I dag var jeg censor på den sidste de fire P1-projekteksaminer, men i modsætning til de tre andre gange var dette overhovedet ikke nogen god oplevelse. På baggrund af den rapport og den procesanalyse, jeg havde fået, forventede jeg at de studerende ville få karakteren 00. Helt sådan gik det dog ikke. To af de studerende fik faktisk -3, mens resten 00. Jeg har talt med hovedvejlederen, der er PhD-studerende på mit institut, mange gange om hvor svært det har været for ham at vejlede denne gruppe, for hvem intet tilsyneladende ville lykkes. Han var temmelig rystet (og dette var den første projekteksamen, han nogensinde havde holdt), og det var bivejlederen og jeg også. Jeg har været universitetslærer siden 1991 og jeg har aldrig tidligere oplevet, at en projektgruppe med 5 studerende alle dumpede. Det eneste “gode” ved denne eksamen var at de studerende bagefter var klar over, at det var deres projekt, der havde været helt utilfredsstillende.

Hos os på AAU er der frit optag, og det er blevet et princip; dette kan man læse af rektoratets seneste brev fra december 2012. Det frie optag betyder imidlertid, at vi risikerer at få studerende ind, der har meget dårlige forkundskaber, kun lige netop har bestået studentereksamen og måske ikke er motiverede for at studere hos os. Det er da også min fornemmelse, at vi får flere dårlige studerende end før – omend det lige nu kun er en fornemmelse. Men den fornemmelse bliver bestyrket af at også mine kolleger på andre fagområder, herunder på de humanistiske fag, kan mærke en tilsvarende forandring.

Rektoratets begrundelse fra selvsamme decemberbrev er at et fortsat stort optag betyder fortsat stigende STÅ-indtægter. Men et stort optag er ikke nødvendigvis det samme som at alle studerende skal optages. De studerende, der er da allersvageste, får et nederlag og universitetet får alligevel ingen taxameterindtægt.

I 1994 sagde den daværende dekan for Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på AAU:

– Vi har altid valgt samme adgangskrav som Danmarks Tekniske Universitet, og det har vi ikke tænkt os at lave om på…

Han hed forresten FInn Kjærsdam.

Adgangskravene er ikke længere de samme. På DTU havde man i 2012 adgangsbegrænsning på 6 af de 11 studieretninger, man udbyder. Men også derovre er der stadig et stort optag af studerende. Jeg vil ikke her argumentere for at AAU skal indføre adgangsbegrænsning; mine fornemmelser er lige nu kun formodninger. Men det ville være en god idé løbende at undersøge om der er en korrelation mellem gennemsnit ved adgangsgivende eksamen og gennemførelsesprocent. Der findes spredte undersøgelser af denne sammenhæng, og de tyder på at der er en korrelation. Bl.a. har jeg set en undersøgelse fra 2002 af gennemførelse af første studieår på polit-studiet på Københavns Universitet, og her er forskellen markant alt efter om gennemsnittet var over 8 eller under 8 (“midterkarakteren” på den daværende 13-skala).