Kategorier
Det er samfundets skyld

To holdninger?

claushjortfrederiksen

Det er trist, at der er mennesker der ikke har et arbejde eller er under uddannelse. Det er ingen sejr for samfundet, at der er mennesker, der får kontanthjælp. Antallet af mennesker, der i løbet af et år modtager kontanthjælp i Danmark fluktuerer ifølge Danmarks Statistik mellem 120.000 og 200.000. Til sammenligning er der mellem 2,8 millioner og 2,9 millioner mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark.

Inden for det seneste halvandet år er der hos højreorienterede partier, og her specielt Venstre i høj grad kommet fokus på kontanthjælpsmodtagerne. Hos disse partier støder man ofte på den holdning, at samfundets lavindkomstgrupper bør have en lavere indtægt enten i form af lavere løn eller i form af en mere restriktiv adgang til sociale ydelser. Meget ofte fremføres disse synspunkter af mennesker, der selv er velstillede. I et telegram fra Ritzau kan man imidlertid nu læse dette:

Alligevel er Kristian Jensen enig med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i, at øvelsen ikke går ud på at afskaffe et højt socialt sikkerhedsnet.

For selv om reformer af den offentlige hjælp i Tyskland har fået flere i arbejde, har de også skabt flere fattige, og det er ikke vejen at gå, mener han.

Det er et interessant udsagn. En ledende politiker fra det mest populære parti i Danmark siger her, at ændringer i socialpolitikken faktisk kan skabe fattigdom – og han erkender hermed også, at der eksisterer fattigdom, i al fald i vores sydlige naboland. Dette er muligvis ikke et synspunkt, der er fuld enighed om – man har således tidligere kunnet høre politikere fra et andet højreorienteret parti udtale, at der ikke findes fattigdom i Danmark.

I Deadline kunne man den 19. januar i år høre en mindst lige så toneangivende politiker fra samme parti som Kristian Jensen, nemlig tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen, udtale i meget klare vendinger at der findes mennesker i Danmark, der vælger ikke at arbejde fordi det kan betale sig for dem at lade være. Man kan bl.a høre ham udtale dette:

Det er lige før jeg er fristet til at sige at de unge mennesker ikke skal have nogen kontanthjælp.

Dette virker umiddelbart som en noget andet holdning, for man må formode at dette at fjerne kontanthjælp helt ville skabe fattigdom. Da Claus Hjort Frederiksen var minister, fandtes den såkaldte 300-timers-regel, ifølge hvilken et ægtepar ikke længere kunne få kontanthjælp, hvis man ikke havde haft 300 timers arbejde inden for de seneste to år. Et indslag fra P1 fra 2008 forklarede, hvad dette havde som konsekvens. 20 procent af de familier der dengang mistede kontanthjælpen havde ifølge SFI undladt at betale husleje inden for de seneste tre måneder, og 57 procent havde sat sig i gæld ved at låne penge af familie og venner.

Hvad er det faktisk, Venstre har som holdning? Det er uklart for mig.