Kategorier
Blog Det er samfundets skyld Medierne

De ukendte antagelser

lup

Noget af det, der ærgrer mig, er den omsiggribende tendens til “talfnidder” i diskussioner af samfundsforhold. I denne uge så jeg endnu et eksempel, og som så ofte før handler det om “hemmelige” eller uklare definitioner.

Denne gang er det folkeskolelærernes undervisningstid, det handler om. En artikel i Information gør rede for et notat fra tænketanken Cevea, der undersøger påstande om danske folkeskolelæreres undervisningstid og når frem til at lærerne underviser næsten lige så meget som lærere i andre lande. Jeg vil her ikke forholde mig til forholdene i folkeskolen; det der undrer mig er hvordan undersøgelsen bliver omtalt i medierne.

Det der bekymrer mig er at det er lykkedes at skrive en artikel om talmateriale uden at nævne mere end ét tal lige i starten, hvor der står:

Med 650 årlige undervisningstimer har de danske folkeskolelærere flere undervisningstimer end deres kolleger i eksempelvis Finland, Frankrig, Korea og Japan.

Herefter er der intet om datamaterialet endsige de konkrete tal. Et lidt for sigende citat kommer til sidst i artiklen.

Professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Peter N. Allerup, peger på, at det er ganske svært at lave verdensomspændende undersøgelser af undervisningstid og timetal, fordi der ikke findes en objektiv måde at opgøre tallene på. Tværtimod bliver datamaterialet ofte indberettet fra decentrale enheder, som kan have forskellige måder at opgøre timetal på.

»Det ulykkelige er, at der er så mange muligheder for at indberette. Derfor er det meget vanskeligt at føre en diskussion på baggrund af det materiale, der er i dag. Debatten bærer også præg af, at der ingen præcise opgørelser er, så alle kan argumentere for det ene og det andet synspunkt ud fra tallene,« siger han.

Det, der er så ærgerligt, er nemlig at artiklen faktisk aldrig fortæller hvordan antallet af undervisningstimer er beregnet. 

I dækningen af dette emne ser vi også en anden dårlig vane i medierne – nemlig at medierne citerer hinanden (i tv er det tv-journalister, der interviewer hinanden).

Politiken vil nemlig også skrive om emnet, så de citerer Information – så Politiken har selvfølgelig heller ikke noget talmateriale med. Og det samme gælder forresten Folkeskolen, der er medlemsblad for Danmarks Lærerforening – også de citerer Information.

Hvor er det dog ærgerligt, at vi skal se talløse tal-løse artikler, der præsenterer datamateriale på denne mangelfulde måde. Det er jo ikke nødvendigt. Det tog mig selv ganske få sekunder at finde notatet fra Cevea. Det ekstra interessante er, at beregningen af undervisningstimer desværre også er godt skjult i dette lille notat. Cevea henviser til en meget lang rapport fra OECD og heri står der på side 434:

This indicator captures intended instruction time, as established in public regulations, as a measure of exposure to learning in formal classroom settings.

Så her finder vi omsider den definition af undervisningstid, som Cevea anvender! Hvorfor kunne den slags vigtige oplysninger ikke finde vej til en avisartikel? Jeg holder ellers meget af dagbladet Information, netop fordi de som regel er grundige, men her glippede det på en slem måde. Det eneste, en artikel med “hemmeligt definerede” begreber gør, er at bidrage til endnu mere talfnidder.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar