Når vi fjumrer

En Wordle af artiklen Minister: SU-besparelser skal gå til erhvervslivet.
En Wordle af artiklen Minister: SU-besparelser skal gå til erhvervslivet.

I disse dage er der forslag fremme fra regeringen om at skære i de studerendes mulighed for at få SU. Især tales der om at fjerne muligheden for at få SU i 6 år. Det er en dårlig idé at spare her – og det er der flere grunde til.

For det første er det underligt at se de studerende som en slags modsætning til erhvervslivet, sådan som det fremføres fra regeringens side. De studerende bliver jo netop en resurse for erhvervslivet, når de er færdige. Hvis de studerende i større omfang skal leve af erhvervsarbejde eller skal tage lån, som de betaler tilbage efter endt uddannelse, bliver det i begge tilfælde indirekte erhvervslivet, der finansier deres studium i form af løn.

For det andet er der en grund til at studerende kan få SU i længere tid end varigheden af en lang videregående uddannelse på kandidatniveau. Rationalet er nemlig at det kan være nødvendigt med studietidsforlængelse. De studerendes organisationer har et interessant forslag til hvad man kan gøre ved det forhold. Som de studerende rigtigt påpeger, er det væsentlige at finde ud af hvorfor der er studerende, der har brug for at få SU i 6 år og fjerne årsagerne til at det sker.

For nogle studerendes vedkommende er der tale om at de kommer bagud med deres studium. Dette kan jeg selv observere fra mit arbejde i studienævnet. Personligt tvivler jeg på at det vil gøre det nemmere for de studerende at gøre deres studium færdigt, hvis de har et dårligere indtægsgrundlag. Tværtimod er der ofte tale om studerende, der skal have fred og ro til at koncentrere sig om deres studium. Man så tidligere, at studerende der havde problemer med at finansiere deres studier, ikke færdiggjorde deres uddannelse – dette var netop et af argumenterne for at afskaffe de statsgaranterede banklån i 1988.

Jeg aner også nogle strukturelle problemer, der kan gøre det muligt for studerende at have studietidsforlængelse. Det er bl.a. blevet sværere at blive tofagskandidat i naturvidenskabelige fag uden at en studietidsforlængelse kan risikere at blive resultatet. Studierne er i langt højere grad struktureret som siloer – og det i en tid, hvor der hele tiden tales om samlæsning mellem beslægtede uddannelser som et ideal. Jeg er glad for at første studieår på det teknisk-naturvidenskabelige hovedområde er blevet langt mere fagnært på Aalborg Universitet, men for studerende, der ombestemmer sig, bliver det nu mere besværligt at skifte studium end før, hvor der var én fælles basisuddannelse. Derfor er det vigtigt at disse studerende kan få fred til et sådant studieskift.

Politikerne vil gerne have de unge til at komme hurtigt i gang med deres uddannelse, men hvis der fremover kun skal være mulighed for at få SU i 5 år, betyder det også at det vil være en yderligere omkostning at vælge forkert. Dét bekymrer mig. Måske risikerer vi, at der er færre, der bliver færdige.

De studerendes forslag er ikke helt uden problemer. Jeg er specielt lidt bekymret ved deres forslag om yderligere muligheder for vinteroptag; dette vil de fleste steder (måske alle) kræve yderligere resurser i form af lokaler og undervisningstid, da man potentielt kan risikere at skulle undervise i to forskellige semestres indhold på hvert semester, og det er derfor næppe et godt argument for bedre resurseudnyttelse.

Men det væsentlige er at se hvor udfordringen er – nemlig at få de studerende ordentlig igennem deres uddannelser. Lige nu er det som om SU og de, der modtager den, bliver gjort til problemet. Som mange andre såkaldte reformer er den bebudede “reform” så vidt jeg kan se desværre i høj grad perspektivløs.

(Visited 71 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar