Kategorier
Blog Det er samfundets skyld Medierne

Styret fra bunden?

piktogram

Alle Folketingets partier har en hovedbestyrelse, dvs. SF kalder det så for en landsledelse. Her er links til partiernes oplysninger om hvem der er med.

Der er dog ét parti, der ikke har disse oplysninger offentligt tilgængelige, og det er Danmarks mest populære parti, Venstre. På Venstres egen side om partiets organisering står der at

Venstre er styret fra bunden.

Man vil ud fra oplysningerne på samme side med et passende detektivarbejde og med adgang til referat fra Venstres landsmøde til dels kunne finde ud af hvem der er medlemmer af Venstres hovedbestyrelse. Hvorfor vil Venstre ikke offentliggøre sammensætningen af sin hovedbestyrelse?

Dette forhold kan man læse mere om i en artikel fra Jyllands-Posten. Heri kan man læse:

“Vi vil ikke af princip. Og så vil vi ikke, fordi det strider mod Datatilsynets regler. Den er ikke længere. Vi vil ikke udlevere den liste. Punktum,” siger Claus Richter, der er partisekretær i Venstre.

Det er interessant – er det virkelig tilfældet at alle øvrige partier i Folketinget (og store organisationer) overtræder Datatilsynets regler? Nej, for Persondataloven siger

Stk. 4. En stiftelse, en forening eller en anden almennyttig organisation, hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller faglig art, kan inden for rammerne af sin virksomhed foretage behandling af de i stk. 1 nævnte oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der på grund af organisationens formål er i regelmæssig kontakt med denne. Videregivelse af sådanne oplysninger kan dog kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt sit udtrykkelige samtykke hertil eller behandlingen er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3.

Den sidste formulering er den interessante, for det må være den, Claus Richter henviser til. Er der medlemmer af Venstres hovedbestyrelse, der ikke vil give deres samtykke? Der kunne måske være tale om et personsammenfald med Den Liberale Erhvervsklub, der er en sammenslutning af virksomhedsledere, der støtter Venstre økonomisk. Klubben blev i sin tid oprettet på opfordring af Anders Fogh Rasmussen (ifølge en artikel fra B.T.) og har haft den ikke helt ukendte Fritz Schur som ledende medlem.