egypt-wheat

Hvad har klimaforandring med uroligheder i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) at gøre? Specielt: Hvorfor opstod der netop omfattende protester i Tunesien og Egypten i 2011? Den politiske situation var ikke anderledes end den havde været i en del år. I New York Times har Thomas Friedman en opsigtsvækkende forklaring baseret på en ny rapport fra Center for American Progress. Tesen er at det, der kan udløse kriser, er bestemte stressorer – en pludselig, stressudløsende forandring, der så selv udløser andre forandringer.

Argumentet er interessant. Det er faktisk kun en lille del af verdens samlede hvedeudbytte, der bliver eksporteret. De lande i verden, der importerer mest hvede, findes alle i MENA-regionen. Og i Egypten bruges 38 procent af alle midler på fødevarer, og en tredjedel af gennemsnitsegypterens kaloreindtag stammer fra – hvede. I vinteren 2010/2011 faldt verdens hvedeproduktion drastisk på grund af voldsomt vejr i de lande, der eksporterer mest hvede – nogle oplevede ekstrem tørke, andre voldsomme oversvømmelser. Hvedeudbyttet gik ned og hvedepriserne steg til det dobbelte; det ramte den almindelige borger i MENA-regionen hårdt. Det var dét, der var stressoren – ikke f.eks. en pludselig religiøs vækkelse, terrorister, situationen i Israel/Palæstina eller hvad man nu ellers ofte taler om i forsøg på at forstå situationen i MENA-regionen.

Det ironiske er nu, at mange lande i MENA-regionen producerer olie og i ikke ringe omfang er modstandere af regulering af brugen af fossile brændstoffer!