drowning

I dag har Folkekirkens Nødhjælp sin sogneindsamling. Pengene går til at bekæmpe sult blandt verdens fattigste. Jeg er også med ude som indsamler.

Verdens fattigste er af Verdensbanken defineret som de mennesker, der må leve for under 1.25$ om dagen. (Dette tal er afhængigt af hvilke lande der er tale om; 1.25$ gælder kun for de såkaldte lavindkomstlande.)

Dagens indsamling er naturligvis ikke løsningen på problemerne med global fattigdom, men den er en lille del af en løsning; det hjælper heller intet at lade være. Organisationer som Folkekirkens Nødhjælp gør en velorganiseret og systematisk indsats for at ændre på konkrete problemer.

Der er en trist indbygget selvmodsigelse i de udtalelser, der viser hvordan mange mennesker i Danmark betragter den globale fattigdom. Når talen falder på økonomisk ulighed i vores eget land, kan man nemlig høre det udsagn, at der ikke er fattigdom i Danmark, fordi de fattige i tredjeverdenslande er meget fattigere; Danmark er et rigt land. Andre gange kan man til gengæld høre det argument, at Danmark bør sænke eller helt fjerne hjælpen til tredjeverdenslande – fordi der er så alvorlige problemer i Danmark og vi er nødt til at tænke på os selv; Danmark er et fattigt land.

Det er klart, at det langsigtede mål må være at afskaffe fattigdom i verden og skabe menneskeværdige livsvilkår for alle, men en nødvendig forudsætning for at mennesker i det globale Syd kan gøre det, er at de ikke dør af sult først. Lige nu er vi i en situation hvor vi ved at mennesker dør af akutte årsager som vi med enkle midler kan gøre noget ved: med rent vand, med bedre sanitære forhold, med mad til at overleve hungersnød. På denne måde ligner situationen den at stå og betragte en druknende – løsningen er ikke at bede den druknende indånde luft i stedet for vand.

Intet menneske kan hjælpe alle, men enhver af os kan hjælpe nogen – netop fordi de akutte problemer kan løses med enkle midler. Tilsammen bør det kunne gøre det muligt at hjælpe alle.

Den australske filosof og forfatter Peter Singer har skrevet en bog om disse etiske fordringer ved nødhjælp, The Life You Can Save. Den er værd at læse – men start måske bare med at se denne korte video (og bare rolig, der er ingen billeder af lidende mennesker i den).