aau-cph

Aalborg Universitets nye lokaler i København

En af de triste udviklinger, der er sket på Aalborg Universitet, er at vi lige nu har et trecifret millionunderskud på budgettet – omkring 100 millioner kroner i 2012. Dette fik vi at vide af ledelsen for tre uger siden. Underskuddet skyldes ikke ét forhold, men mange. Hovedparten af underskuddet findes på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, og mange af årsagerne findes også her. Blandt problemerne er

  • At Aalborg Universitet er flyttet ind i nye lokaler i Københavns Sydhavn; det har medført større ekstraomkostninger end man regnede med.
  • At nogle institutter har problemer med deres eget budget.
  • At vi ikke har fået tilstrækkeligt høje STÅ-indtægter (fra studerendes gennemførelse af aktiviteter inden for et givet år); prognoserne har været for optimistiske.
  • At der er kommet 11% flere studerende med alt hvad det kræver af ekstraudgifter.
  • At finanslovbevillinger er blevet flyttet væk fra universitetsområdet; også her har prognoserne været ukorrekte.

På Institut for datalogi har vi ikke været årsag til underskuddet, men ligesom alle andre skal vi spare. Overalt er der ansættelsesstop. På nogle institutter er der for tiden afskedigelser. Netop dét kommer formodentlig ikke på tale på mit institut, men også her er stemningen trykket.

Bagsiderne ved at skulle være en pseudo-selvejende institution under staten, ved at skulle konkurrere med andre universiteter (hvorfor ellers etablere sig i København hvor der allerede er flere universiteter?) og ved det konkurrence/præstationsbaserede bevillingsprincip, herunder taxameterprincippet, træder tydeligt frem.