room-measuring bedroom tax da

Den konservativt-liberale britiske regering indfører nu en bedroom tax, der vil ramme alle husstande, der har et uudnyttet værelse. Den britiske National Housing Association har en side om denne skat; den vil ramme et meget stort antal husstande med lav indkomst, herunder alle der, har et gæsteværelse eller et værelse, som ikke-hjemmeboende børn bruger, når de er på besøg ­­ – eller fraskilte forældre, der har børnene boende på skift.

Hele sagen om bedroom tax minder forbløffende meget om den berygtede poll tax, der sidst i 1980’erner havde en tilsvarende social slagside ­- dengang skulle alle over 18 år i en husstand betale samme beløb i kommuneskat, uanset indkomstgrundlag.

Hele sagen viser et syn på lavindkomstgrupper og på fattigdom, som man også kender fra Danmark. En række britiske trossamfund har publiceret en fælles rapport, der fokuserer på socialpolitikken i Storbritannien og det negative syn på lavindkomstgrupper. I The Guardians omtale kan man læse dette:

Paul Morrison, public issues policy adviser at the Methodist church, said the churches were concerned that the benefit cuts were “a symptom of an understanding of people in poverty in the United Kingdom that is just wrong”.

Speaking to the BBC, Morrison said: “It is an understanding of people that they somehow deserve their poverty, that they are somehow ‘lesser’, that they are not valued. The churches believe that they are valued and we believe that they should be treated much more fairly than they are being.”

Også herhjemme er der organisationer, der udfordrer det efterhånden bredt accepterede billede af fattigdom som selvforskyldt, men desværre hører man ikke så meget til dem.