global-warming2

Den amerikanske klimaforsker James Hansen træder tilbage fra sin chefstilling i NASA – ikke for at gå på pension, men for at kunne være uafhængig aktivist. Jørgen Steen Nielsen, der er en af de få danske journalister, der tør tage problemstillingen alvorligt og utrætteligt skriver om klimaforandringerne, har i dag en længere artikel om James Hansen.

Så langt tilbage som i 1981 forudsagde James Hansen i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Science, at den globale opvarmning i det 21. århundrede kunne indebære »opkomsten af tørkeudsatte regioner i Nordamerika og Centralasien som del af skiftende klimazoner, erosion af den Vestantarktiske iskappe med globale havstigninger til følge og en åbning af den sagnomspundne Nordvestpassage.« Det hele er blevet virkelighed, og på falderebet som NASA-chef har Hansen offentliggjort en ny videnskabelig tekst, der advarer om det djævelske hasardspil, der er i gang med vækst i udledninger af både CO2, små partikler og kvælstofforbindelser – det hele fra afbrændingen af fossile brændsler.

Den umiddelbart overraskende, men triste konklusion i James Hansens nye publikation er at partikelforureningen fra brugen af fossile brændsler på kort sigt er med til at “skærme” for global opvarmning.

»Mere sandsynligt er det, at menneskeheden vil forlange og opnå en reduktion af partikel-luftforureningen, men da CO2 fra fossil afbrænding vil forblive i klimasystemet i årtusinder, er følgevirkningen, at menneskeheden må erlægge ’betalingen til djævelen’ i form af øget global opvarmning.«

De fleste mennesker er bange for at dø, og derfor lever de fleste mennesker som om de skal leve evigt. Vi ender med at fornægte døden. Men det gælder desværre også for vores forhold til naturen – vi tror, at naturen vil leve evigt, uanset hvordan vi behandler den. Forskellen mellem mennesket og naturen er at naturen faktisk kan leve evigt, men kun hvis vi passer på den. 

Også i Information i dag kan man læse en udtalelse af den britiske økonom Nicholas Stern:

Lord Nicholas Stern, som i 2006 var forfatter til en banebrydende rapport om omkostningerne ved de accelererende klimaændringer, advarer om, at verden måske bevæger sig mod global opvarmning langt hurtigere end hidtil antaget.

– Det sker hurtigere, end jeg antog for syv år siden – både udslippene af drivhusgasser og virkningerne af klimaforandringerne, advarer Nicholas Stern, som er tidligere britisk cheføkonom i Verdensbanken.

Der er dage, hvor jeg gerne ville kunne opkræve en bøde hver gang politikere og erhvervsfolk herhjemme talte om behovet for vækst.