Kategorier
Blog Sindet

Mænd er fra Jorden, men kvinder er også fra Jorden

assertive chart.png.CROP.rectangle3-large

Jeg kan huske en berømt bog af John Gray (den amerikanske forfatter, ikke den omtrent jævnaldrende britiske filosof af samme navn), der hævdede at Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus. Men en artikel på Slate.com beskriver en undersøgelse af personlighedstræk lavet af to amerikanske psykologer, Bobbi Carothers og Harry Reis. Den oprindelige artikel kan findes her.  Den interessante konklusion modsiger John Grays engang så populære tese: det ser nemlig ud som om personlighedstræk ikke er kønsspecifikke.

…there’s similar overlap in terms of how open people are to non-committed sex, how often they masturbate, how much empathy they have, whether they find science interesting, and how much feeling they have for their friends, despite the fact that most people believe men and women are very different on all of these measurements.

Det må om noget være et argument for at kønsstereotyperne netop er dét og at vi skal huske, at vi er så meget mere end vores køn. Dette ikke sagt for at bagatellisere den forskelsbehandling, der sker med hensyn til køn – tværtimod viser et resultat som dette, hvor vigtigt det er at vi alle bliver behandlet ligeværdigt.

(Visited 60 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

2 kommentarer til “Mænd er fra Jorden, men kvinder er også fra Jorden”

At sige at to sandsynlighedsfordelinger overlapper, er ikke det samme som at sige at de to sandsynlighedsfordelinger er ens, eller har samme middelværdi.
Hvem, i dagens kønsdebat påstår at kønnenes sandsynlighedsfordelinger er totalt adskilt?
Det virker som om du beskyder end stråmand. Det gør dit indlæg uinteressant.

Personer, der udtaler sig om kønsforskelle (som f.eks. John Gray – der fik sin PhD pr. postordre) hævder ofte at der er væsentlige forskelle hos kønnene på fordeling af svarene for i hvert fald bestemte spørgsmål.

Mit citat er (det fremgår ikke og det er vel uheldigt) fra artiklen på Slate.com, der er populariserende. I Carothers og Reis’ publikation er sproget helt anderledes præcist og der bliver faktisk redegjort for en lang række tests for ens fordeling – se artiklens side 6.

Skriv et svar