Satra_in_1850s_Romania

Der er et land i den industrialiserede verden, hvor der var slaveri indtil for 150 år siden. Landbruget var i stort omfang afhængigt af slaverne, der kom fra et etnisk mindretal; deres forfærdre kom oprindelig fra en anden verdensdel. Til sidst opstod der en anti-slaveribevægelse blandt det flertal i befolkningen, der havde europæisk baggrund, og slaveriet blev afskaffet midt i 1800-tallet trods omfattende protester fra de store jordbesiddere. Myndighederne prøvede at gøre de tidligere slaver til landbrugere, men det lykkedes ikke. Endnu i dag er efterkommerne af slaverne marginaliserede og oplever at de bliver set ned på og i praksis udsat for diskrimination. Endnu i dag lever efterkommerne af slaverne og efterkommerne af flertallet i stort omfang adskilte liv.

Dette kunne være historien om det afrikansk-amerikanske mindretal, men det kunne også være historien om romaerne i Rumænien. Wikipedias grundige gennemgang af slaveriet i Rumænien var en øjenåbner for mig.

En bog om romaerne under og efter slaveriet er The Roma in Romanian History af den rumænske historiker Viorel Achim (bogen kan læses online her) og her er et citat fra den:

The fact that the Gypsies were slaves for a long time has marked their way of life in a definitive fashion and explains the inferior social status that they have held until the present day. The separation of the Gypsies from the majority population is a legacy that derives from the social and legal status as slaves that they possessed until the middle of the nineteenth century.

Det er helt tydeligt at slaveriet, en virkelig hæslig del af Europas historie, trækker lange spor også i Østeuropa. Rundt om i Europa, og ikke kun i Rumænien, har romaerne levet i samfundets absolutte udkant. I de seneste år har Amnesty International dokumenteret hvordan roma-samfund i Europa i stort omfang udsættes for de facto diskrimination.

Ligesom i USA, hvor “pæne” og “tolerante” mennesker fra det “hvide” flertal i mange år har omtalt det “sorte” mindretal som det ene mindretal, der er uregerligt, således har man også i Rumænien talt om romaerne som “det problematiske mindretal”. Så rodfæstet er de gamle roller, slaveriet skabte.

Borgerrettighedsbevægelsen i USA i 1960’erne ændrede afrikansk-amerikanernes vilkår og følelse af ligeværd og værdighed afgørende. Men der har aldrig været en tilsvarende borgerrettighedsbevægelse i Rumænien, et land plaget af helt manglende demokratiske traditioner med først enevældigt monarki, siden et tyskvenligt fascistisk regime og efter 2. verdenskrig til 1989 Ceaucescu. Nu er det tid at gøre noget ved det. Ligesom “hvide” amerikanere fra det nordlige USA begyndte at protestere mod diskriminationen nede sydpå i deres eget land, sådan kan vi også i vores del af Europa være med til at bekæmpe diskriminationen et andet sted i Europa.