sodavand

Jeg kan godt lide sodavand, men så godt kan jeg nu heller ikke lide dem. Den nye såkaldte vækstpakke, som regeringen og oppositionen er på vej til at blive enige om, fjerner afgiften på sodavand og rummer derudover nogle beslutninger som har en tydelig social slagside.

Især hæfter jeg mig ved den nye uddannelsesydelse til alle unge under 30 år. Det underlige er at denne ydelse, der skal erstatte kontanthjælpen for denne gruppe af borgere, lanceres som værende “på linje med SU”. Men uddannelsessøgende har en lang række begunstigende økonomiske muligheder, som kontanthjælpsmodtagere ikke har. Her tænker jeg på bl.a. uddannelseskort til offentlig transport, et antal rabatordninger og muligheden for lavtforrentede studielån. Det interessante ved forslaget er desuden, at det vil ramme også de borgere under 30 år, der allerede har en uddannelse, men nu falder ud af dagpengesystemet. Der kan næppe være tale om et incitament til uddannelse for denne gruppe.

Ideen med at give unge under en bestemt alder en ydelse af størrelse som SU stammer fra et forslag fremsat i 2012 af det meget populære parti, der hedder Venstre. Ifølge Politiken sagde Leif Lahn Jensen fra Socialdemokraterne tilbage i februar 2012 til dette forslag:

Vi tror ikke på, at folk kommer i arbejde, bare fordi man tager pengene fra dem. Mange har det i forvejen svært i de her tider, hvor det ikke er til at få et arbejde. Hvad skulle det så hjælpe at tage pengene fra dem? Man skal hellere give dem den rette uddannelse. Det er den vej, vi vil køre. Det er en afvisning. Vi har lige forhøjet nogle af de allerlaveste ydelser, fordi vi ikke mener, at det er vejen frem at gøre folk fattigere.

For et år siden var det “de her tider, hvor det ikke er til at få et arbejde”. Hvilke tider er det nu?

Og lad mig så vende tilbage til sodavandene. De Samvirkende Købmænd (der ikke bryder sig om grænsehandelen) har lavet en rapport om grænsehandelens omfang, og hvis man betragter den, kan man faktisk på rapportens side 2 se at der ikke er sket ret store udsving i grænsehandelen med sodavand (eller øl) siden 2008. Og ifølge DR Nyheder er grænsehandelen faktisk for nedadgående:

  • Opgjort i 2012-niveau skønnes danskernes samlede grænsehandel i udlandet i 2011 at udgøre 9,6 mia. kr.
  • Mens den samlede grænsehandel i 2010 skønnes at udgøre 12,1 mia. kr.
  • Til sammenligning var den samlede grænsehandel i 2009 13,7 mia. kr., mens grænsehandlen, da den toppede i 2005, var 15,6 mia. kr.
  • Den samlede danske grænsehandel i udlandet skønnes i 2011 at udgøre ca. 1,1 pct. af det private forbrug.

Hvorfor er grænsehandelen så overhovedet det rigtige sted at sætte ind?