reynolds

I søndags mistede vi en af de vigtige skikkelser inden for datalogi, John Reynolds. Første gang gang jeg mødte ham, var på det universitet, hvor han var professor og udfoldede meget af sin karriere, nemlig Carnegie-Mellon University i Pittsburgh. John Reynolds var i høj grad med til at sikre at programmeringssprogsteori er blevet et vigtigt forskningsområde inden for datalogi i USA. Hans arbejde med typesystemer og siden med det område, han grundlagde sammen med Peter O’Hearn, nemlig separationslogik, der er en modallogik for referencer, er af stor vigtighed (og har også bl.a. inspireret mig), og han fik da også ACM SIGPLAN Programming Language Achievement Award for 10 år siden.

John Reynolds nåede at blive 67, og i dag er det jo – ingen alder. I løbet af i sin karriere kom han også forbi Danmark, hvor han tilbragte et semester på Aarhus Universitet for nogle år siden.

(Visited 65 times, 1 visits today)