english_express

Jeg var til et møde i dag, hvor et af punkterne var hvordan undervisningen på vore datalogiske uddannelser bliver påvirket af at aktiviteter skal foregå på engelsk. Dette sker af hensyn til studerende, der ikke forstår dansk. Samtidig er der mange af vore uddannelser, der har fælles aktiviteter, og det betyder at der er blandede hold. Hvis der på et af disse hold er studerende, der ikke forstår dansk, skal hele holdet undervises på engelsk.

Det min kollega observerede, og som jeg kunne nikke genkendende til, var bl.a.

  • at der i kurser med megen dialog som regel sker det, at den dansktalende kursusholder og de dansktalende studerende taler med hinanden på engelsk, mens de studerende, der ikke kan dansk, forholder sig tavse,
  • at det er svært at holde kurser på engelsk, hvor der indgår interviews eller spørgeskemaundersøgelser med personer “uden for murene” (som f.eks. softwareudviklere), fordi mange af dem er utrygge ved at lade sig udspørge på engelsk,
  • at mange udenlandske studerende ikke helt de samme faglige forudsætninger som vore egne studerende, og at det påvirker yderligere forløbet af undervisningen. Dette gælder i en del tilfælde for projektarbejde, der som bekendt er vigtigt på Aalborg Universitet

Det var faktisk en lettelse at opdage, at jeg ikke er den eneste, der har observeret disse problemer. Den “lette løsning” det er at samlæse er ikke altid den ukomplicerede løsning, og det tyder på at der skal findes andre måder at integrere udenlandske studerende på end blot at sætte dem ind i samme lokale som de danske studerende. Engelsk (som forsvindende få af vore udenlandske studerende har som modersmål) er ikke løsningen i sig selv. Og jeg har opdaget, at nogle af mine studerende hellere vil have den udgave af min lærebog, der findes på dansk.

I nogle tilfælde, hvor jeg har haft en enkelt eller to studerende på et stort hold, der ikke forstod dansk, har jeg lavet kompenserende aktiviteter for de pågældende i stedet for at forelæse på engelsk. Hvis man tænker på det ikke som et forsøg på at udgrænse de udenlandske studerende, men som et initiativ, der skal styrke deres særlige behov for læring, tror jeg at sådanne løsninger  formodentlig kan være en alternativ strategi til den “lette” løsning.