20130512-163213.jpg

Der var ikke mange betænkeligheder hos de partier, der vedtog vækstpakken, ved at fjerne sodavandsafgiften. Det ser noget anderledes ud når det drejer sig om at forkorte genoptjeningsperioden for dagpenge.

I en kort oversigtsartikel fra Jyllands-Posten den 21. april i år står der (med Finansministeriet som kilde):

Halvdelen af afgiften på sodavand afskaffes fra 1. juli 2013, når danskerne skal på sommerferie. Afgiften fjernes helt fra 1. januar 2014. Det koster i alt 630 millioner kroner.

I en ny artikel fra Politiken i denne uge står der at en halvering af genoptjeningskravet

…koster halv milliard

Det er bemærkelsesværdigt at se hvordan beløb af samme størrelsesorden tydeligvis bliver angivet forskelligt alt efter hvilken alvor beløbet skal tillægges. En halv milliard lyder mere dramatisk end et beløb på “kun” 630 millioner. Bægeret går fra at være halvt fyldt (med sodavand) til at være halvtomt.