bidet

Det mindst glamourøse emne man kan skrive om, er formodentlig toiletbesøg. Det er faktisk et lidt tabubelagt emne. Men selve dette at skaffe sig af med restprodukterne af fordøjelsen har samtidig enorm betydning. Peter Lund Madsen sagde engang i et foredrag til en årsfest på Aalborg Universitet, at den vigtigste teknologiske udvikling var kloakering – for med afskaffelsen af åbne kloakker forsvandt en af de største smittefarer.

På Priceonomics.com er der en interessant artikel om bidet-toiletter. De fleste toiletter i Japan er kombineret med et bidet, så man kan blive skyllet bagi med en vandstråle og derefter blive lufttørret. Jeg har været i Japan i 1994, men jeg kan ikke mindes at have prøvet denne slags toilet. Og i Venezuela er 90% af alle toiletter bidet-toiletter.

Grunden til at dette er interessant er at der med et sådant bidet-toilet ikke er brug for toiletpapir. Selvfølgelig er der omkostninger i form af vand og elektricitet forbundet med besøg på et bidet-wc. Til gengæld spares der en masse resurser, der tidligere blev anvendt til produktion af toiletpapir, og man undgår de problemer som toiletpapir forårsager for kloakeringssystemet. En artikel på treehugger.com har denne interessante statistik for USA (selvfølgelig med de britiske måleenheder, som det nu kun er USA der anvender!):

We use 36.5 billions rolls of toilet paper in the U.S. each year, this represents at least 15 million trees pulped. This also involves 473,587,500,000 gallons of water to produce the paper and 253,000 tons of chlorine for bleaching purposes. The manufacturing process requires about 17.3 terawatts of electricity annually. Also, there is the energy and materials involved in packaging and transporting the toilet paper to households across the country.

Worldwatch Institute har publiceret en rapport om produktion og forbrug af toiletpapir på verdensplan. Også her nævnes brugen af bidet som et miljøvenligt alternativ. Men selvfølgelig er dette i høj grad en løsning for de dele af verden, hvor der findes kloakering. Der hvor det endnu ikke er tilfældet, skal der noget andet til. Det er der også et bud på.

At the other end of the spectrum is Tjebok Health Care’s portable plastic bottle washer, the Tjebbi. “Tjebok means, in Malay, cleaning your lower body with water,” explains Dirk de Roos, director of the Netherlands-headquartered company. He claims that the hand-held bidet is “environmentally friendly, since there is no water waste, no toilet paper waste, and no batteries or other power sources required.” De Roos sees the Tjebbi as contributing to the achievement of the UN’s Millennium Development Goals for accessible sanitation, and he notes that “a typical toilet visit using a can, bottle, or cup uses a minimum of 500 milliliters of water. The Tjebbi uses only 200 milliliters, and can be used twice a toilet visit, saving water.”

Det er underligt at der ikke bliver talt mere om denne faktisk ikke helt ligegyldige problematik. Gad vide om det skyldes at toiletbesøg er et lidt tabubelagt emne.

(Visited 97 times, 1 visits today)