20130527-135352.jpg

Der er dukket en del uddannelser op på Aalborg Universitet mens jeg har været ansat der. Arkitektur og design har været en populær universitetsuddannelse. Global forretningsøkonomi har været en populær universitetsuddannelse. Medialogi er en populær universitetsuddannelse. Software er en populær universitetsuddannelse. Informatik har været en populær universitetsuddannelse. Et forslag om en uddannelse i interaktionsdesign er ved at blive genlanceret. Og så er der også teknoantropologi, anvendt filosofi og teknisk medicin. I seneste nummer af Magisterbladet kan man se at akkrediteringsinstitutionen ACE siden 2007 har godkendt 200 nye universitetsuddannelser ud af de 265, der blev foreslået. Også ifølge Magisterbladet koster hver akkrediteringsproces omkring 100.000 kroner.

I dag sad jeg sammen med mange andre til et langt møde om studienævnenes strategi, og her var begejstringen ved de mange nye uddannelser meget forbeholden.

Forslagene til nye uddannelser har hver mindst ét af to motiver. Det ene er at forslagsstillerne gerne vil tiltrække flere studerende. Det andet er at forslagsstillerne gerne vil have studerende, der interesserer sig for noget, de selv er begyndt at interessere sig for. Et tredje fællestræk ved de foreslåede uddannelser er at de prøver at fremstå tværfaglige.

Men der er også et fjerde fællestræk, nemlig at de nye uddannelser i sig rummer en fare for at “spise sin egen hale”. Der har, har jeg ladet mig fortælle, været ganske mange studerende på tværfaglige uddannelser, der ikke var opmærksomme på fagligheden, Softwareuddannelsen er skabt af dataloger og har et stort indhold af datalogi – det kom bag på en hel del studerende. Matematik-økonomi-uddannelsen er skabt af matematikere og har et stort indhold af matematik; også dét kom tilsyneladende bag på en hel del studerende. De personer, der ikke lod sig skræmme væk af disse uddannelser, kunne måske lige så godt være startet på de sædvanlige uddannelser. Vi vil aldrig få at vide om det er tilfældet.